STT

Ve­ro­hal­lin­to ker­too au­to­ve­ron tuo­ton pie­nen­ty­neen nel­jän­nek­sel­lä vii­me vuon­na, vaik­ka au­to­ve­ro­tet­tu­jen ajo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi hie­man. Syy­nä ve­ro­tuo­ton ro­mah­duk­seen on säh­kö­au­to­jen suo­si­on kas­vu ja polt­to­moot­to­ri­au­to­jen pääs­tö­jen vä­he­ne­mi­nen.

Au­to­ve­roa mää­rät­tiin va­jaas­ta 160 000 ajo­neu­vos­ta yh­teen­sä run­saat 380 mil­joo­naa eu­roa, ker­too Ve­ro­hal­lin­to.

Au­to­ve­ro on ker­ta­luon­tei­nen vero, joka mak­se­taan Suo­mes­sa en­sim­mäis­tä ker­taa re­kis­te­röi­tä­vis­tä tai käyt­töö­no­tet­ta­vis­ta hen­ki­lö- ja pa­ket­ti­au­tois­ta, moot­to­ri­pyö­ris­tä ja kol­mi- tai ne­li­pyö­ris­tä, esi­mer­kik­si mön­ki­jöis­tä.