STT

Il­ma­voi­mien Hawk-har­joi­tus­hä­vit­tä­jien käyt­tö­kiel­to jat­kuu. Edel­ly­tyk­siä Hawk-ka­lus­ton len­to­kiel­lon pur­ka­mi­sel­le ei ole vie­lä, tviit­ta­si Il­ma­voi­mat kes­ki­viik­ko­na.

Il­ma­voi­mien Hawk-suih­ku­har­joi­tus­ko­ne tu­hou­tui on­net­to­muu­des­sa Keu­ruul­la 15. tou­ko­kuu­ta. Ko­neen kak­si oh­jaa­jaa pe­las­tau­tui­vat heit­tois­tui­mil­la.

Hä­vit­tä­jän moot­to­ri oli sam­mu­nut jo en­nen ko­neen osu­mis­ta maa­han. On­net­to­muu­den syyk­si on vah­vis­tu­nut moot­to­ri­vau­rio. Tar­kem­mat moot­to­ri­tut­ki­muk­set ovat edel­leen käyn­nis­sä.