STT

Kaa­mos al­kaa tä­nään Suo­men poh­joi­sim­mas­sa osas­sa Uts­jo­el­la, kun au­rin­gon kie­kon ylä­reu­na pai­nuu ho­ri­son­tin ala­puo­lel­le. Seu­raa­van ker­ran au­rin­ko nou­see Uts­jo­el­la ho­ri­son­tin ylä­puo­lel­le lä­hes kah­den kuu­kau­den pääs­tä, 17. tam­mi­kuu­ta 2023.

Myös po­laa­riy­ök­si kut­sut­tu kaa­mos on na­pa­pii­rin poh­jois­puo­lel­la il­me­ne­vä ajan­jak­so. Sen ai­ka­na au­rin­ko ei nou­se koko vuo­ro­kau­den ai­ka­na lain­kaan ho­ri­son­tin ylä­puo­lel­le. Kaa­mok­sen ai­ka­na päi­vät ovat hä­mä­riä, ja pi­meä al­kaa esi­mer­kik­si Uts­jo­el­la las­keu­tua jo pian puo­len­päi­vän jäl­keen.