Val­ta­ka­dun län­si­pääs­sä vä­lil­lä Ka­ta­rii­nan­ka­tu-Va­pau­den­ka­tu teh­dään täl­lä vii­kol­la kau­ko­läm­mön sa­nee­raus­töi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat alu­een lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin. Työt al­ka­vat tiis­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta ja nii­den ar­vi­oi­daan val­mis­tu­van lop­pu­vii­kon ku­lu­es­sa.

Val­ta­ka­dun poh­joi­nen ajo­kais­ta vä­lil­lä Ka­ta­rii­nan­ka­tu-Va­pau­den­ka­tu sul­je­taan täl­lä vii­kol­la ajoit­tain lii­ken­teel­tä, kun alu­eel­la teh­dään kau­ko­läm­mön sa­nee­rauk­sen kai­vuu­töi­tä. Kes­kus­tan suun­nas­ta tu­le­va au­to­lii­ken­ne oh­ja­taan kai­vuu­töi­den ajak­si kul­ke­maan Ka­ta­rii­nan­ka­dul­le ja siel­tä Gal­len-Kal­le­lan­ka­dul­le. Val­ta­ka­dun Kar­ja­ran­nas­ta kes­kus­tan suun­taan me­ne­vä lii­ken­ne pää­see kul­ke­maan työ­maan ohi.

Alu­een ke­vyt lii­ken­ne oh­ja­taan töi­den ajak­si kul­ke­maan Val­ta­ka­dun ete­läi­sel­le puo­lel­le.

Kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vat poik­keus­jär­jes­te­lyt il­moi­te­taan lii­ken­ne­mer­kein ja kaik­kien alu­eel­la liik­ku­vien toi­vo­taan nou­dat­ta­van eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta työ­maan lä­hei­syy­des­sä.

Työ­maas­ta vas­taa Inf­ra­myk­rä Oy.