STT

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen al­kaa Suo­men maan­teil­lä kes­ki­vii­kos­ta al­ka­en. Ke­sä­no­peus­ra­joi­tuk­set tu­le­vat voi­maan por­ras­te­tus­ti ete­läs­tä läh­tien.

Tal­ven ja pi­me­än kau­den ajak­si 80 ki­lo­met­riin tun­nis­sa las­ke­tut no­peus­ra­joi­tuk­set pa­lau­te­taan 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa. Moot­to­ri­teil­lä 100 ki­lo­met­riin tun­nis­sa pu­do­te­tut ra­joi­tuk­set puo­les­taan pa­laa­vat 120 ki­lo­met­riin tun­nis­sa.

Ely-kes­kuk­set päät­tä­vät muu­tos­ten tar­kem­man ajan­koh­dan pai­kal­lis­ten sää- ja ke­li­o­lo­suh­tei­den mu­kaan.

Koko maas­sa on mää­rä pa­la­ta ke­sä­kau­den no­peus­ra­joi­tuk­siin vii­meis­tään 28. huh­ti­kuu­ta.