Il­ma­tie­teen­lai­tos lu­paa Po­riin kes­ki­vii­kok­si +24 cel­sius­ta, Rau­mal­le par­haim­mil­laan +23 cel­sius­ta, Kan­kaan­pää­hän +24 cel­sius­ta ja Sä­ky­lään +24 cel­sius­ta. Au­rin­gon en­nus­te­taan pais­ta­van täy­del­tä te­räl­tä koko päi­vän ajan.

Myös lop­pu­viik­ko näyt­tää Sa­ta­kun­nas­sa au­rin­koi­sel­ta ja ke­säi­sel­tä. Tors­tai­aa­mul­le en­nus­te­taan pien­tä sa­det­ta, mut­ta sen jäl­keen sää taas kir­kas­tuu, ja jat­kuu au­rin­koi­se­na.