Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Ko­koo­muk­sen pit­kä­ai­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Sari Sar­ko­maa jää sai­raus­lo­mal­le rin­ta­syö­vän hoi­don vuok­si, ker­too ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mä.

Sar­ko­maa on ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Hän on ol­lut ko­koo­muk­sen neu­vot­te­li­ja­na hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, kes­tä­vän ta­lou­den re­for­mi­pöy­däs­sä.

– Rin­ta­syö­pään sai­ras­tuu Suo­mes­sa tu­han­sia nai­sia joka vuo­si. Syö­vän hoi­to­me­ne­tel­mät ovat ke­hit­ty­neet. Me­nen leik­kauk­seen ja sen jäl­kei­siin hoi­toi­hin luot­ta­vai­se­na, Sar­ko­maa sa­noo tie­dot­tees­sa.

Sar­ko­maa toi­voo, et­tä hän saa nyt rau­has­sa kes­kit­tyä pa­ra­ne­mi­seen.

Hel­sin­ki­läi­nen Sar­ko­maa on toi­mi­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja­na vuo­des­ta 1999 läh­tien. Hän toi­mi ope­tus­mi­nis­te­ri­nä Mat­ti Van­ha­sen (kesk.) kak­kos­hal­li­tuk­ses­sa vuo­si­na 2007–2008.

Ke­vään edus­kun­ta­vaa­leis­sa Sar­ko­maa va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le kan­sa­ne­dus­ta­ja­na 5 840 ää­nel­lä.