STT

Naan­ta­lin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­to sai val­tuus­ton luot­ta­muk­sen ää­nin 29–11, kun asi­as­ta ää­nes­tet­tiin val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Kol­me ää­nes­ti tyh­jää.

Ää­nes­tys­tu­los tar­koit­taa sitä, et­tä en­ti­nen elin­kei­no­mi­nis­te­ri Vil­helm Jun­ni­la (ps.) saa jat­kaa teh­tä­väs­sään Naan­ta­lin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na.

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa teh­tiin aloi­te val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Jun­ni­lan luot­ta­muk­sen sel­vit­tä­mi­sek­si. Val­tuus­to­a­loit­teen teki kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Juha Haa­pa­kos­ki (kok.). Aloit­tees­sa to­det­tiin, et­tä Jun­ni­lan oli­si mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä ero­tes­saan pi­tä­nyt ero­ta myös Naan­ta­lin kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä.

Jun­ni­la ero­si ke­sä­kuus­sa elin­kei­no­mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä ää­ri­oi­keis­to­kyt­kök­sis­tään nous­seen ko­hun jäl­keen.