STT

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) ker­too ole­van­sa sy­väs­ti jär­kyt­ty­nyt am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­ta Van­taal­la. Or­po kom­men­toi asi­aa vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

– Aja­tuk­se­ni ovat uh­rien, hei­dän lä­heis­ten­sä ja Vier­to­lan kou­lun mui­den op­pi­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan luo­na, Or­po kir­joit­taa.

Or­po ker­too seu­raa­van­sa ti­lan­net­ta tii­viis­ti ja odot­ta­van­sa vi­ra­no­mais­ten päi­vit­ty­viä tie­to­ja.

Si­sä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­sen (ps.) sa­noi tiis­tai­päi­vän al­ka­neen jär­kyt­tä­väl­lä ta­val­la, kun Van­taan Vier­to­lan kou­lul­la ta­pah­tui am­pu­ma­vä­li­koh­taus.

– Voin vain ku­vi­tel­la sen tus­kan ja huo­len, jota mo­nes­sa per­hees­sä täl­lä het­kel­lä ko­e­taan, Ran­ta­nen kir­joit­taa X:ssä.

Ran­ta­nen kir­joit­taa, et­tä epäil­ty te­ki­jä on saa­tu kiin­ni ja ti­lan­net­ta joh­taa Itä-Uu­den­maan po­lii­si.

Myös ope­tus­mi­nis­te­ri An­na-Maja Hen­riks­son (r.) il­mai­si jär­ky­tyk­sen­sä X:ssä.

– Aja­tuk­se­ni ovat vä­ki­val­lan­te­on uh­rien ja hei­dän lä­heis­ten­sä luo­na. Teko on jär­kyt­tä­vä ja kos­ket­taa koko kou­lu­yh­tei­söä ja kaik­kia suo­ma­lai­sia sy­väs­ti. Voi­mia kai­kil­le op­pi­lail­le, hei­dän per­heil­leen ja koko kou­lun hen­ki­lö­kun­nal­le, Hen­riks­son kir­joit­taa.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja, val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra piti Van­taal­ta saa­tu­ja tie­to­ja hir­vei­nä.

– Ko­tien, van­hem­pien, lä­heis­ten tus­ka, huo­li ja epä­tie­toi­suus, las­ten ja kou­lun pa­him­mal­la ta­val­la järk­ky­nyt tur­val­li­suus... Tätä ei kos­kaan pi­täi­si ta­pah­tua, Pur­ra kir­joit­ti X:ssä.

– Aja­tuk­sem­me ja ru­kouk­sem­me ovat per­heis­sä ja kou­lul­la, Pur­ra jat­koi.

Myös oi­keus­mi­nis­te­ri Lee­na Meri (ps.) vä­lit­ti X:ssä sy­vim­män osa­not­ton­sa uh­reil­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen.

– Jär­kyt­tä­vä ta­paus kai­kil­le, Meri kom­men­toi.

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Sari Mul­ta­la (kok.) ker­toi niin ikään ole­van­sa jär­kyt­ty­nyt am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­ta.

– Ko­ti­kau­pun­gis­sa­ni on ta­pah­tu­nut tä­nään sel­lais­ta, mitä ei sai­si kos­kaan ta­pah­tua. Aja­tuk­se­ni ovat uh­rien, hei­dän lä­heis­ten­sä ja koko Vier­to­lan kou­lun väen luo­na, Mul­ta­la kir­joit­taa X:ssä.