13.-14. lo­ka­kuu­ta Po­rin kaup­pa­to­ril­la ja kä­ve­ly­ka­dul­la jär­jes­te­tään uu­det Kala- & Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat. Po­ri­kort­te­lien toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen ker­too saa­neen­sa pyyn­tö­jä mark­ki­noi­den jär­jes­tä­mi­seen suo­raan ka­las­ta­jil­ta.

Mark­ki­noi­den pää­pai­no on ka­las­sa ja elin­tar­vik­keis­sa. Si­lak­kaa­kin toi­vot­ta­vas­ti saa­daan myyn­tiin. Ka­la­myyn­ti kes­kit­tyy Po­rin kaup­pa­to­ril­le.

Kala- & Sa­don­kor­juu­mark­ki­noi­den au­ki­o­lo­a­jois­sa on myös aja­tel­tu töis­sä käy­vää vä­keä, sil­lä mark­ki­nat ovat au­ki mo­lem­pi­na päi­vi­nä kel­lo 9.00-18.00.

Vaik­ka si­lak­ka­mark­ki­nat en­si vuon­na jäl­leen jär­jes­tet­täi­siin, on Kala- & Sa­don­kor­juu­mark­ki­nat­kin tar­koi­tus jär­jes­tään tu­le­vai­suu­des­sa vuo­sit­tain.

An­ti­kai­nen ker­too, et­tä alu­een ra­vin­to­lat­kin ovat in­nos­tu­neet kala- ja sa­don­kor­juu­tee­mas­ta, ja suun­nit­teil­la on myös ra­vin­to­la­puo­len ta­pah­tu­ma mark­ki­noi­den rin­nal­le.