STT

Tä­nään vie­te­tään las­ki­ais­sun­nun­tai­ta, jota seu­raa al­ka­val­la vii­kol­la las­ki­ais­tiis­tai.

Pe­rin­tei­ses­ti las­ki­ai­se­na al­kaa pää­si­äi­sen odo­tus, ja juh­lan nimi juon­tuu paas­toon las­keu­tu­mi­ses­ta. Las­ki­ai­sen viet­toon kuu­luu sekä kir­kol­li­sia et­tä pa­ka­nal­li­sia pe­rin­tei­tä.

Kir­kol­li­ses­sa pe­rin­tees­sä las­ki­ai­nen on ke­vät­paas­toa ja pää­si­äis­tä edel­tä­vä lop­pu­tal­ven juh­la. Vi­ral­li­nen 40 päi­vän paas­ton aloi­tus on las­ki­ais­tiis­tai­ta seu­raa­va tuh­ka­kes­ki­viik­ko.

Suo­ma­lai­sia las­ki­ai­seen kuu­lu­via pe­rin­tei­tä ovat pulk­ka­mä­ki, her­ne­sop­pa ja las­ki­ais­pul­lat. Tä­nään pulk­ka­mä­keen pää­see au­rin­koi­ses­sa mut­ta kir­pe­äs­sä pak­kas­sääs­sä.

Las­ki­ais­sun­nun­tai ja las­ki­ais­tiis­tai ei­vät ole li­pu­tus­päi­viä tai vi­ral­li­sia py­hä­päi­viä.