Sil­lai pruu­ka­taa san­noo, ko esim ki­ak­ko ei iha men maa­lii, ko vaa hi­a­nos­ti sin­nep­päi, vaik rau­toi­hi. No tom­most ny tuli mi­ä­lee, ko per­jan­tai­eh­toos­ti jän­nät­tii su­a­ma­lais­te ki­ak­koi­luu. Jän­nää­mist ny pii­saa täs lä­hi­päi­vi­näk­ki, ko mail­ma­mes­ta­ruus­mit­te­löt o vast aluil­las...

Jän­nää­mist oli noit­te eu­ro­vii­suin­ki kans ja tai­si vii­meks to­re­tak­ki, et jou­tuu jän­nää tart­tee­ko Su­a­me pu­a­lest hä­vet? Ei hiuk­kaa­ka, vaik vast 19. Su­a­mi oli­ki, mut hee osal­tas kyl kaik­ki meni iha lu­an­nik­kaas­ti. Kat­te­li kyl jo ne vii­kol tul­leet se­mi­fi­na­lik­ki ja jo niit­te pe­rus­teel ti­ä­si et kyl Su­a­me lys­tii pi­tä­vät po­jat klaa­raa siin­ko muuk­ki. Tart­tee kyl san­noo et mel­kost voi­mis­tel­luu se koko kisa oli ja vois­ko iha to­ret et mel­kei ak­ro­pa­ti­aa siäl oli tyr­kyl. Mihi ih­mee­see o jää­ny ne al­ku­pe­rä­set ta­vot­teet lau­lu­kil­pai­lul, jost en­nää o jäl­liil rää­neet vaa? Iha jo­ku­ne nät­ti ki­pa­le siäl oli ja neki hä­vis se mel­ko­se rek­vi­sii­ta ja ho­su­mi­se jal­koi­hi. Ny pää­ti, et oli vii­mit­teet eu­ro­vii­sut, ko mää öi­tä­ni val­vo niit­te tak­kii. Sev­ver­ra viä niist, et suu­ri osa lau­la­jist oli mitä omi­tui­sim­mis mel­kei nin­ko fii­neis uik­ka­reis. Misä si­ä­vät, pit­kät klän­nin­kit ja mi­äs­te tyy­lik­käät pu­vut? Hyvä maku ja tyy­li­ta­ju lois­ti mel­kei pois­sa­o­lol­las vai mitä tuu­maat­te?

Niist ki­ak­ko­mit­te­löist täs ny sit jat­kos saa­raa naut­tii tai kau­his­tel ei tiär viä. Al­ku ain han­ka­laa kuu­luu sa­non­ta­ki ja nii se oli nyk­ki. Kyl in­too pii­sas, mut vä­lis­täi tun­tu sem­mo­selt tur­ha­päi­vä­selt ho­su­mi­selt ja ki­ak­ko am­pa­si­ki maa­li vi­ä­rest vaa tiäs mihi ja hy­väl syyl jou­tu us­seem­ma ker­ra mi­ä­les­säs san­noo et, liki ei kil­lat. Par­haas ne po­jat sää­ke­ris­ti teki, niät hi­ki­ve­si valu ky­pä­rä alt, mut pe­lis ei kum­pi­ka pu­a­li saa­nu maa­li maa­lii. No sit men­tii jat­ko­aj­jaal ei­kä vi­ä­lä­kä, niät vast voit­to­maa­lil tsek­ki sit peli rat­kas ja vei ne pari pis­tet plak­ka­riis. Kyl ne sil­ti isän­nät oi­kees­ti vaa pa­rem­pii oli­ki ja ko­tiy­lei­sö sai hal­luu­mas. Tun­nel­maa kom­mees hal­lis näyt­ti pii­saa­va. Mee mo­lem­mat po­jat on­ki me­nos sin ki­sap­las­sil täs ja ti­ä­si ker­too et ai­ka­sem­mi kum­min­ki siin mah­ta­vas hal­lis o kaik­ki toi­mi­nu moit­teet­to­mas­ti. Toi­vo­taa et jat­kos Su­a­me pe­lik­ki suj­juu pa­rem­mi ko hyvi! Us­ko­taa­ki sihe, et Su­a­me pel­laa­jat saa ju­a­ne pääst kii ja al­kaa tehr maa­lei ja vält­tää jos suin­ki jää­hyi.

Sem­mos­tak­ki täs vii­kol ih­met­te­li, ko vou­ho­tet­tii siit van­ki­loit­te ah­tau­rest. Eks olis iha ai­heel­list et­tei siäl ol­tas nin­ko ho­tel­lis? Jou­tus fun­tee­raa eres hiuk­ka mitä tuli teh­tyy? Ei ny­ky­sel­läs mee van­huk­sek­ka val­la hää­veis olo­suh­teis ol, ei­kä sil­ti suu­rem­mi ret­te­löi. Van­kit saa läm­py­mä sa­pus­ka joka ki­ki­ne päi­vä ja moni van­hus, jos joku sat­tuu läm­mit­tää. Tää o ny sit vis­sii tämä päi­vä ta­sa­pu­a­li­suut vai onk sit­ten­kä?

Ens vii­kol sit taas lu­va­tuis jo su­vi­sis mer­keis…

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos