STT

Vi­ron pää­mi­nis­te­ri Kaja Kal­las vie­rai­lee Suo­mes­sa per­jan­tai­na pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­pon (kok.) kut­sus­ta. Pää­mi­nis­te­ri Kal­las ta­paa Hel­sin­gis­sä myös pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön.

Val­ti­o­neu­vos­ton tie­dot­teen mu­kaan Or­po ja Kal­las kes­kus­te­le­vat muun mu­as­sa ra­ja­tur­val­li­suu­des­ta, Itä­me­ren alu­een tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta ja Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta.