STT

Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri An­to­ny Blin­ken tu­lee vie­rai­lul­le Suo­meen, ker­too ul­ko­mi­nis­te­riö tie­dot­tees­saan. Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to isän­nöi vie­rai­lua 2. ke­sä­kuu­ta.

Ul­ko­mi­nis­te­rit kes­kus­te­le­vat ajan­koh­tai­sis­ta ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä, Ve­nä­jän hyök­käys­so­das­ta Uk­rai­naan ja pit­kä­ai­kai­sen tuen an­ta­mi­ses­ta Uk­rai­nal­le. Ai­hee­na ovat myös Na­ton ajan­koh­tai­set ky­sy­myk­set.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Blin­ken ta­paa myös pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin.