STT

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa on tä­nään vuo­ros­sa äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ko­keen toi­nen osa, kir­joi­tus­tai­don koe. Abi­tu­rien­tit kir­joit­ta­vat sen joko suo­mek­si tai ruot­sik­si.

Kir­joi­tus­tai­don ko­kees­sa on teh­tä­vä­nä tuot­taa poh­ti­va, nä­kö­kul­mia avaa­va tai kan­taa­ot­ta­va laa­ja teks­ti hyö­dyn­tä­en an­net­tu­ja ai­neis­to­ja.

Ko­kees­sa ar­vi­oi­daan ko­ke­laan kir­jal­lis­ta il­mai­su­ky­kyä sekä tai­toa kie­len­tää aja­tuk­sia ja hal­li­ta asi­a­ko­ko­nai­suuk­sia.