STT

Apu-leh­den mu­kaan is­kel­mä­lau­la­ja Pau­la Koi­vu­nie­mi on päät­tä­nyt lo­pet­taa uran­sa.

Leh­den haas­tat­te­lus­sa 75-vuo­ti­as Koi­vu­nie­mi sa­noo, et­tei aio läh­teä enää esiin­ty­mis­la­voil­le ei­kä ku­vat­ta­vak­si leh­ti­jut­tui­hin. Kuu­den vuo­si­kym­me­nen mit­tai­sen uran teh­nyt is­kel­mä­mu­sii­kin kes­to­me­nes­ty­jä ker­too, et­tei enää kai­paa esiin­ty­mis­tä.