Brit­ti­läi­nen su­per­täh­ti Sam Smith kon­ser­toi en­si hei­nä­kuus­sa Pori Jaz­zis­sa. Ural­laan jo nel­jä Gram­my-pal­kin­toa voit­ta­nut ar­tis­ti näh­dään Kir­ju­rin­luo­don kon­sert­ti­puis­tos­sa per­jan­tai­na 14. hei­nä­kuu­ta 2023. Tämä on täh­den en­si­vi­siit­ti Suo­meen.

Sam Smit­hin mu­siik­kia on strii­mat­tu glo­baa­lis­ti 48 mil­jar­dia ker­taa. Ar­tis­ti jul­kai­see tam­mi­kuus­sa nel­jän­nen stu­di­oal­bu­min­sa Glo­ria. Le­vyl­tä syys­kuus­sa jul­kais­tu Un­ho­ly-sing­le nou­si heti Spo­ti­fyn glo­baa­lin lis­tan yk­kö­sek­si ja sai Gram­my-eh­dok­kuu­den ka­te­go­ri­as­sa Best Pop Duo/Group Per­for­man­ce. Sam Smith esit­tää kap­pa­leen yh­des­sä Kim Pet­ra­sin kans­sa. Un­ho­ly on strii­man­nut Suo­mes­sa jo kul­taa ja nous­sut suo­ma­lais­ra­di­oi­den 10 soi­te­tum­man kap­pa­leen jouk­koon.

Lue li­sää: Rob­bie Wil­li­ams esiin­tyy Pori Jaz­zis­sa

Sam Smith on saa­nut myös Gol­den Globe- ja Os­car-pal­kin­not Ja­mes Bon­din 007 Spect­re-elo­ku­vaan teh­dys­tä Wri­ting´s On The Wall-kap­pa­lees­ta.

Pori Jazz jär­jes­te­tään 9. – 15. hei­nä­kuu­ta 2023. Ai­em­min fes­ti­vaa­lin esiin­ty­jäk­si on jo var­mis­tu­nut brit­ti­täh­ti Rob­bie Wil­li­ams, joka esiin­tyy Kir­ju­rin­luo­dos­sa 15. hei­nä­kuu­ta.