Lo­ka­kuus­sa Sa­ta­kir­jas­to­jen lai­na­tuin kau­no­kir­jal­li­nen teos oli En­ni Mus­to­sen Te­ki­jä (Ota­va 2022). Kir­ja on ro­maa­ni­sar­jan lop­pu­hui­pen­nus, jos­sa pää­hen­ki­lö Vie­na et­sii paik­kaan­sa kuo­hu­val­la 1960-lu­vul­la. Kir­jaa lai­nat­tiin lo­ka­kuus­sa yli 130 ker­taa.

Lä­hes yh­tä mon­ta ker­taa Sa­ta­kir­jas­tos­ta lai­nat­tiin po­ri­lai­sen Art­tu Tuo­mi­sen Hä­väis­tyt (WSOY 2022). Hä­väis­tyt on Del­ta-sar­jan it­se­näi­nen nel­jäs osa.

Sa­ta­kir­jas­ton lai­na­tuim­mat kau­no­kir­jal­li­set te­ok­set lo­ka­kuus­sa:

1. Mus­to­nen En­ni: Te­ki­jä

2. Art­tu Tuo­mi­nen: Hä­väis­tyt

3. An­ne­li Ki­ve­lä: Ka­ta­ja­mä­ki Ku­kois­taa

4. Pir­jo Tuo­mi­nen: Puu­ta­lo­kau­pun­gin nai­set

5. Sep­po Jo­ki­nen: Pa­has­ti teh­ty

Sa­ta­kir­jas­ton lai­na­tuim­mat ai­kuis­ten tie­to­kir­jat lo­ka­kuus­sa:

1. Sirk­ka Hir­si­jär­vi: Tut­ki ja kir­joi­ta

2. Jari Ter­vo: Uk­ko

3. Jo­han­na Ven­ho: Mart­ti Suo­sa­lon tä­hä­nas­ti­nen elä­mä

4. Er­no Leh­ti­nen: Kas­va­tusp­sy­ko­lo­gia

5. To­rey Ha­y­den: Nä­ky­mä­tön tyt­tö