STT

Elo­ku­va Myrs­ky­luo­don Mai­ja on ke­rän­nyt Suo­men elo­ku­va­te­at­te­reis­sa yli 300 000 kat­so­jaa vii­des­sä vii­kos­sa, tie­dot­taa Nor­disk Film. Tii­na Ly­min oh­jaa­ma Myrs­ky­luo­don Mai­ja on näin ki­vun­nut 2020-lu­vun kat­so­tuim­mak­si ko­ti­mai­sek­si elo­ku­vak­si.

1800-lu­vun Ah­ve­nan­maal­le si­joit­tu­van elo­ku­van pää­roo­lit Mai­ja­na ja Jan­ne­na näyt­te­le­vät Aman­da Jans­son ja Li­nus Tro­eds­son. Elo­ku­va pe­rus­tuu An­ni Blomq­vis­tin ro­maa­niin.

Myrs­ky­luo­don Mai­ja on suo­ma­lai­sil­le hy­vin tut­tu myös Las­se Mår­ten­so­nin sä­vel­lyk­ses­tä.

En­si-il­taan­sa 19. tam­mi­kuu­ta tul­lut elo­ku­va on So­lar Film­sin tuo­tan­toa ja sen le­vit­tää Nor­disk Film.