Rau­man­me­ren Ju­han­nus juh­li­taan en­si ke­sä­nä 20.–22. ke­sä­kuu­ta Otan­lah­den Ran­ta­puis­tos­sa. RMJ jul­kis­ti en­sim­mäi­set esiin­ty­jät, li­sää lu­va­taan ker­toa hel­mi­kuus­sa..

RMJ’n la­val­le nou­see muun mu­as­sa Get­to­ma­sa, jon­ka sa­nan­tark­ka ar­ti­ku­laa­tio, tun­nis­tet­ta­va soun­di ja vah­va la­vap­ree­sens van­git­se­vat kuu­li­jan, vuo­den 2023 Spo­ti­fyn kuun­nel­luin ar­tis­ti ibe, la­va­e­ner­gi­al­laan il­mi­ök­si nous­sut Sex­ma­ne, va­lo­voi­mai­nen gen­re­suun­nan­näyt­tä­jä Cle­dos ja ko­ti­mai­sen po­pin tu­li­kuu­ma li­ve­tyk­ki KUU­MAA. Tä­män li­säk­si la­val­le nou­se­vat ro­ma­ni­a­lai­nen dan­ce­ku­nin­ga­tar In­na, pop-täh­ti Isac El­li­ot, al­ter­na­tii­vi­sen po­pin suun­nan­näyt­tä­jä cos­tee, gen­re­ra­jo­ja rik­ko­va hur­mu­ri Lau­ri Haav, ra­pin kuu­ma nimi ja ai­tou­del­laan vai­kut­ta­va Jami Fal­tin sekä vas­ta vuo­den mu­siik­kia teh­nyt, suo­ra­su­kai­ses­ta tyy­lis­tään ja ne­rok­kais­ta punch­li­neis­taan tun­net­tu Ko­re­lon.

– RMJ:ssä esiin­ty­vät kaik­ki Spot­ta­rin kuun­nel­luim­mat ko­ti­mai­set ni­met, jo­ten tätä spek­taak­ke­lia ei kan­na­ta mis­sa­ta. Fes­ta­ri­li­put voi na­pa­ta tas­kuun ear­ly bird -hin­taan tä­män vuo­den lop­puun men­nes­sä, kos­ka tä­män hal­vem­mal­la ei lip­pu­ja tule myyn­tiin, vink­kaa Head of pro­duc­ti­on Jon­na Pih­ka­la.