STT

Edus­kun­ta päät­tää tä­nään ke­sä­tau­kon­sa ja aloit­taa syy­sis­tun­to­kau­den en­sim­mäi­sen täy­sis­tun­non kel­lo 14 il­ta­päi­väl­lä. En­sim­mäi­sen is­tun­to­päi­vän asi­a­lis­tal­la on muun mu­as­sa lä­he­te­kes­kus­te­lu vam­mais­pal­ve­lu­lain voi­maan­tu­lon lyk­kää­mi­ses­tä.

Val­ti­o­neu­vos­ton tie­do­nan­to yh­den­ver­tai­suu­den, tasa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä on kä­sit­te­lys­sä kes­ki­vii­kon täy­sis­tun­nos­sa. Hal­li­tuk­sen luot­ta­muk­ses­ta ää­nes­te­tään per­jan­tai­na.

Op­po­si­tio pää­see haas­ta­maan hal­li­tus­ta myös tors­tai­na, jol­loin on syys­kau­den en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti.