Pit­si­kau­pun­gin jou­lu käyn­nis­tyy jou­lu­na­vauk­sel­la lau­an­tai­na 25. mar­ras­kuu­ta, jol­loin myös Van­han Rau­man jou­lui­set va­lais­tuk­set syt­ty­vät. Va­lais­tuk­set ovat pääl­lä hä­mä­rän ai­kaan.

Tänä vuon­na Sa­vi­lan­puis­ton puis­ta 14 va­lais­taan läm­pi­män sä­vyi­sil­lä va­lo­nau­hoil­la. Li­säk­si puis­to­a­lu­eel­le si­joi­te­taan kol­me met­riä kor­ke­at va­lais­tut en­ke­lin­sii­vet sekä kak­si su­lois­ta va­lo­peu­raa.

– Va­lo­voi­mai­set sii­vet toi­mi­vat tyy­lik­kää­nä taus­ta­na va­lo­ku­vis­sa ja luo­vat kau­nii­seen puis­toon tai­a­no­mais­ta tun­nel­maa, Pit­si­kau­pun­gin jou­lun tuot­ta­ja San­ja Pal­las­sal­mi sa­noo.

Myös Kaup­pa­to­ri kyl­pee jou­lui­ses­sa va­los­sa – to­ri­ka­tok­siin ja myyn­ti­ko­jui­hin asen­ne­taan näyt­tä­vät va­lo­ver­hot. Li­säk­si Jou­lu­to­ria ko­ris­ta­vat Van­han Rau­man tyy­liin so­pi­vat pui­set por­tit, jot­ka so­mis­te­taan jou­lui­ses­ti. Por­tit on val­mis­ta­nut pai­kal­li­nen puu­sep­pä Kaar­lo Kai­la.

To­ril­ta tont­tu­maa­han joh­dat­ta­va jou­lui­nen kuu­si­ku­ja saa yl­leen va­lo­kat­to­ver­hon, joka kat­taa täl­lä ker­taa lä­hes koko Vä­hä­raas­tu­van­ka­dun. Tam­me­lan tont­tu­maan va­lais­tua pi­ha­pii­riä voi käy­dä ihas­te­le­mas­sa ai­na 2. tam­mi­kuu­ta 2024 saak­ka kel­lo 14–21 osoit­tees­sa Ete­lä­pit­kä­ka­tu 17.

Ki­tuk­rän­niä ko­ris­taa tä­nä­kin jou­lu­na ku­va­tai­tei­li­ja Jaak­ko Nie­me­län valo- ja ää­ni­te­os Suo­men pie­nin jou­lu­ka­tu.

Kaup­pa­ka­dul­la ja Ku­nin­kaan­ka­dul­la lois­ta­vat jäl­leen pe­rin­teik­käät ka­tu­jen yl­le asen­net­ta­vat jou­lu­va­lot. Myös Kaup­pa­to­rin jou­lu­kuu­si va­lais­taan tut­tuun ta­paan, ja pit­si­va­lo­te­os hei­jas­te­taan Van­han Raa­ti­huo­neen jul­ki­si­vuun.

Va­lais­tus­ten asen­nus­työt ovat par­hail­laan käyn­nis­sä. Va­lo­jen asen­nuk­ses­ta vas­taa Ver­tek Oy.