Val­ta­kun­nal­li­sen Ve­te­raa­ni­moot­to­ri­pyö­räk­lu­bin alu­e­ker­hon Län­nen Lo­ka­rien jä­se­niä ko­koon­tui lau­an­tai­na Pih­la­van to­ril­le. Siel­tä pa­rin­kym­me­nen moot­to­ri­pyö­räi­li­jän jouk­ko start­ta­si ker­hon vuo­sit­tai­sel­le syy­sa­je­lul­le.

En­sim­mäi­sek­si suun­nak­si otet­tiin Re­po­saa­ri. Siel­lä py­säh­dyt­tiin kah­vit­te­le­maan Ra­vin­to­la Bar­Las­tiin, ja kah­vit­te­lun lo­mas­sa käy­tiin pie­ni­muo­tois­ta tie­to­vi­saa­kin. Seu­raa­vak­si ajo suun­tau­tui Me­ri­kar­vi­an Kroo­ka sa­ta­maan, jos­sa pi­det­tiin pie­ni tau­ko. Siel­tä Län­nen Lo­ka­rien syy­sa­je­lu jat­kui Sii­kais­ten ja Le­väs­jo­en kaut­ta Po­mark­kuun, ja lo­pul­ta Po­riin.

Lännen Lokarien syysajelu starttasi Pihlavan torilta. Kuva: Raimo Rosholm

Lännen Lokarien syysajelu starttasi Pihlavan torilta. Kuva: Raimo Rosholm

Syy­sa­je­lul­la mat­kaa ker­tyi yh­teen­sä noin 150-200 ki­lo­met­riä riip­pu­en sii­tä, mis­tä päin Sa­ta­kun­taa ku­kin oli aje­lul­le saa­pu­nut. Län­nen Lo­ka­reil­le ta­va­no­mai­ses­ti aje­lul­la oli mo­nia mu­se­o­pyö­riä, jois­ta van­him­mat ovat 50-lu­vul­ta. Ker­ho­lai­sil­ta löy­tyy vie­lä­kin van­hem­pia pyö­riä, jopa 20- ja 30-lu­ku­jen tait­tees­ta as­ti. Ak­tii­vi­ker­ho­lai­nen Har­ri Ruu­su­nen ker­too, et­tä mu­se­o­pyö­ril­lä ajel­laan yleen­sä rau­hal­lis­ta vauh­tia, esi­mer­kik­si noin 60-70 km/h.

Län­nen Lo­ka­reil­la on jä­se­niä ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa jopa noin 350.