Raa­ti­huo­neen­puis­tos­sa jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si Las­ten Juh­la, joka vai­kut­taa alu­een py­sä­köin­ti­jär­jes­te­lyi­hin. Hal­li­tus­ka­dun Raa­ti­huo­neen­puis­ton puo­leis­ta py­sä­köin­tiä ra­joi­te­taan vä­lil­lä Te­at­te­ri­ka­tu–Se­lim Palmg­re­nin­ka­tu maa­nan­tai­aa­mu­päi­väl­lä.

Po­rin kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä alu­eel­le on toi­mi­tet­tu siir­to­ke­ho­tus­kyl­tein va­rus­te­tut py­sä­köin­ti­kiel­to­mer­kit. Siir­to­ke­ho­tuk­set as­tu­vat voi­maan maa­nan­tai­aa­mul­la kel­lo 6. Mi­kä­li py­sä­köin­ti­kiel­to­ja ei nou­da­te­ta, teh­dään ajo­neu­voil­le mak­sul­li­nen lä­hi­siir­to. Siir­rot py­ri­tään te­ke­mään lä­hei­sil­le ka­duil­le si­ten, et­tä ajo­neu­von pys­tyy nä­ke­mään sen van­has­ta pai­kas­ta.

Lap­sen oi­keuk­sien päi­vää vie­te­tään maa­nan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta. Po­rin kau­pun­ki on kut­su­nut po­ri­lai­set lap­set ai­kui­si­neen mu­kaan Las­ten Juh­laan, jota vie­te­tään Raa­ti­huo­neen­puis­tos­sa maa­nan­tai­na 20.11. kel­lo 9–11. Mak­sut­to­mas­sa ta­pah­tu­mas­sa pääs­tään muun mu­as­sa suun­nit­te­le­maan tu­le­vaa po­ri­lais­ten las­ten omaa lip­pua Las­ten­kult­tuu­ri­kes­kus Kruu­nu­pään joh­dol­la. Ti­lai­suus jär­jes­te­tään ul­ko­sal­la, jo­ten on tär­ke­ää pu­keu­tua sään­mu­kai­ses­ti. Raa­ti­huo­neen­puis­toon saa­vu­taan Val­ta­ka­dun puo­lei­ses­ta ete­lä­pääs­tä.

Po­rin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­tä Las­ten Juh­las­ta teh­dään myös tal­len­ne, jota voi kat­soa maa­nan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta 2023 kel­lo 10 al­ka­en Po­rin kau­pun­gin Yo­u­Tu­be -ka­na­val­la.