Po­rin Lu­cia kruu­na­taan Kes­ki-Po­rin kir­kos­sa kes­ki­viik­ko­na 13. jou­lu­kuu­ta kel­lo 17.30 al­ka­vas­sa ti­lai­suu­des­sa. Po­rin Lu­ci­an 2023 kruu­naa tänä vuon­na kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

Lu­cia-nei­dok­si on kuu­si eh­do­kas­ta, he ovat kaik­ki Po­rin ruot­sa­lai­sen kou­lun lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta. Eh­dok­kai­na ovat Til­de Ma­ta­la­mä­ki, Rosa Ali­ta­lo, Hert­ta Sai­ne, Fi­o­na Kos­ki­ran­ta, So­fia Björn ja So­fie Pa­lo­lah­ti.

Ylei­sö saa ää­nes­tää suo­sik­ki­aan, ää­nes­ty­sai­kaa on 24.11. as­ti. Ää­nes­tä­mään pää­see Svens­ka Klub­be­nin si­vuil­la. Jo­kai­nen voi ää­nes­tää yh­den ker­ran.

Po­ris­sa on va­lit­tu oma Lu­cia jo 1950-lu­vul­la. Kruu­naus­ti­lai­suus pi­det­tiin pit­kään Ee­tu­nau­ki­ol­la, kun­nes vuon­na 2012 ti­lai­suus siir­ret­tiin Kes­ki-Po­rin kirk­koon, kos­ka ul­ko­sal­la sää­o­lo­suh­teet saat­toi­vat ol­la han­ka­lat.