Em­mi Til­vis / STT

Suo­men tu­le­va pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubb ja hä­nen puo­li­son­sa Su­zan­ne In­nes-Stubb saa­pui­vat puo­len­päi­vän paik­keil­la pre­si­den­tin vir­ka-asun­toon Män­ty­nie­meen.

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö ja hä­nen puo­li­son­sa Jen­ni Hau­kio ovat kut­su­neet tu­le­van pre­si­dent­ti­pa­rin lou­naal­le.

Kun vie­raat saa­pui­vat Män­ty­nie­meen, Stubb ja Nii­nis­tö sa­nai­li­vat muut­to­puu­his­ta, jot­ka ovat käyn­nis­sä liit­ty­en pre­si­den­tin vaih­tu­mi­seen.

– Pää­sit­te tän­ne ai­ka­moi­sen muut­to­sou­vin kes­kel­le, sa­noi Nii­nis­tö.

– Vä­hän niin kuin meil­lä ko­to­na, vas­ta­si Stubb.

– En us­ko, et­tä saat­te ko­ti­an­ne sii­hen mal­liin, sa­noi Nii­nis­tö.

Suo­men pre­si­dent­ti vaih­tuu 1. maa­lis­kuu­ta, jol­loin Ale­xan­der Stubb as­tuu vir­kaan­sa. Sa­maan ai­kaan päät­tyy pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön toi­mi­kau­si.

Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin vir­ka-asun­nos­sa Män­ty­nie­mes­sä on al­ka­mas­sa maa­lis­kuus­sa pe­rus­kor­jaus. Tä­män vuok­si Stub­bin vir­ka-asun­nok­si tu­lee aluk­si val­ti­on vie­ras­ta­lo Hel­sin­gin Munk­ki­nie­mes­sä.

Män­ty­nie­men pe­rus­kor­jaus jat­kuu ke­vää­seen 2026.