STT

Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun suur­ris­ti -kun­ni­a­merk­ki on myön­net­ty tänä vuon­na kor­keim­man oi­keu­den pre­si­dent­ti Tatu Lep­pä­sel­le. Merk­ki on kor­kea-ar­voi­sin tänä vuon­na myön­net­ty kun­ni­a­merk­ki.

Suo­men Lei­jo­nan suur­ris­tin saa­vat Suo­men Pan­kin en­ti­nen pää­joh­ta­ja Sirk­ka Hä­mä­läi­nen-Lind­fors ja ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma.

Suo­men Val­koi­sen Ruu­sun I luo­kan ko­men­ta­ja­merk­ki puo­les­taan myön­ne­tään Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyri Hä­kä­mie­hel­le sekä met­sä­te­ol­li­suu­syh­tiö UPM:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Pe­so­sel­le.

Kun­ni­a­mer­kit myön­tää ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti.