Elä­myk­sel­li­ses­sä aro­ma­joo­gas­sa tu­e­taan hat­ha­joo­ga­har­joi­tus­ta tun­nin tee­maan tai ai­hee­seen liit­ty­väl­lä aro­maat­ti­sel­la öl­jyl­lä. Lii­ke­sar­jat ja tuok­sut vaih­tu­vat ai­na har­joi­tuk­sen ja vuo­de­nai­ko­jen mu­kaan.

Öl­jy dif­fu­soi­daan tuok­su­lyh­dyil­lä tai eri­tyi­ses­ti tar­koi­tus­ta var­ten suun­ni­tel­lul­la dif­fuu­se­ril­la, joka höy­rys­tää öl­jyn. Le­vi­tes­sään tuok­sun ai­ne­so­sat vai­kut­ta­vat joo­gaa­jiin hen­gi­tys­tei­den kaut­ta en­tis­tä te­hok­kaam­min.

Joo­ga­no­pet­ta­ja Mir­ja Lam­berg on iloi­nen saa­des­saan yh­dis­tää tun­tei­hin­sa myös aro­ma­te­ra­peu­tin osaa­mis­taan.

- Tun­neil­la käy­te­tään pää-asi­as­sa ren­tout­ta­via tuok­su­ja, mut­ta tuok­suil­la on mo­nia vai­ku­tuk­sia. Esi­mer­kik­si sit­ruu­nan tuok­su vir­kis­tää, eu­ka­lyp­tus hoi­taa fluns­saa ja ros­ma­rii­ni pa­ran­taa muis­tia, Mir­ja ker­too.

Hy­vin­von­ti­cen­te­rin aro­ma­joo­gas­sa käy­te­tään pää­o­sin Frant­si­lan luon­nol­li­sia etee­ri­siä öl­jy­jä, jot­ka ei­vät ai­heu­ta är­sy­tys­tä. Tun­nin mit­tai­nen aro­ma­joo­ga on Hy­vin­voin­ti­cen­te­ril­lä oh­jel­mas­sa ker­ran vii­kos­sa.