Per­jan­tai­na 5. hei­nä­kuu­ta klo 18:00 al­ka­en kil­pail­laan Po­rin ra­vi­ra­dal­la An­ge­li­qu­en muis­to­a­jo & As­to­ra-Ra­ken­nus Oy -ra­vit sekä Kul­ta­kurk­ku Ka­ra­o­ke -ra­vi­jat­kot. Tois­ta ker­taa kil­pail­ta­van An­ge­li­qu­en muis­to­a­jon voit­ti en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la vuon­na 2018 Ranch Kel­ly suo­me­nen­nä­ty­sa­jal­la. Vä­lit­tö­mäs­ti ra­vien päät­ty­mi­sen jäl­keen (noin klo 21:00) ra­vin­to­la­kat­so­mos­sa on Kul­ta­kurk­ku Ka­ra­o­ke al­ku­kar­sin­ta -ra­vi­jat­kot. Il­ta jat­kuu klo 01:30 as­ti ka­ra­o­ken mer­keis­sä.

Kul­ta­kurk­ku Ka­ra­o­ke on yk­si­lö­kil­pai­lu, jos­sa al­ku­kar­sin­nois­ta jat­koon pääs­seet lau­la­jat ko­koon­tu­vat vuo­sit­tain kil­pai­le­maan lop­pu­kil­pai­luun voi­tos­ta. Al­ku­kar­sin­nat hui­pen­tu­vat lo­ka­kuus­sa Hi­mos Aree­nal­la käy­tä­vään kak­si­päi­väi­seen se­mi­fi­naa­li- ja fi­naa­li­ta­pah­tu­maan, jon­ne jo­kai­nen al­ku­kar­sin­nois­ta jat­koon pääs­syt lau­la­ja saa kut­sun. En­sim­mäi­se­nä kil­pai­lu­päi­vä­nä käy­dään se­mi­fi­naa­lin 1. osa, jos­ta jat­koon pääs­seet jat­ka­vat lau­an­tain se­mi­fi­naa­liin 2. osaan. Lau­an­tai-il­ta­na käy­dään fi­naa­li, jos­sa pal­ki­taan jo­kai­sen sar­jan voit­ta­jat.

Kul­ta­kurk­ku sar­jat ovat:

– al­le 30-vuo­ti­aat – 30-49-vuo­ti­aat – 50-65-vuo­ti­aat – yli 65-vuo­ti­aat

Po­rin ra­vi­ra­dan ra­vin­to­las­sa on A-oi­keu­det. Lip­pu­ja ta­pah­tu­maan voi os­taa Po­rin ra­vi­ra­dan verk­ko­kau­pas­ta osoit­tees­ta: kaup­pa.po­rin­ra­vit.fi