Ra­viur­hei­lus­sa kau­si mi­ta­taan ka­len­te­ri­vuo­sit­tain. Näin ol­len myös val­ta­kun­nal­li­set ja ra­ta­koh­tai­set lii­gat rat­ke­a­vat vuo­den­vaih­tees­sa. Po­rin oh­jas­ta­ja­lii­gan vuo­del­ta 2018 voit­ti jo tois­ta ker­taa put­keen nuo­ri tur­ku­lais­mies Ol­li Koi­vu­nen. 23-vuo­ti­as ra­viur­hei­lun su­per­täh­dek­si nou­sus­sa ole­va Koi­vu­nen na­rut­te­li Po­rin ra­veis­ta 18 voit­toa. Val­ta­kun­nal­li­ses­sa oh­jas­ta­ja­lii­gas­sa hän si­joit­tui 166 voi­tol­laan vii­den­nek­si.

Ol­li on na­pan­nut isän­sä Har­ri Koi­vu­sen pai­kan Po­rin oh­jas­ta­ja­lii­gan kär­ki­pai­kal­la, mut­ta Har­ri vei ni­miin­sä Po­rin val­men­ta­ja­lii­gan. Tu­run Met­sä­mä­es­sä ra­vi­tal­li­aan luot­saa­va isä-Koi­vu­nen on voit­ta­nut kaik­ki 2010-lu­vun Po­rin val­men­ta­ja­lii­gat eli ky­sees­sä oli jo pe­rä­ti yh­dek­säs voit­to perä jäl­keen. 20 Po­rin voi­tol­laan Koi­vu­nen oli yli­voi­mai­nen ja hän oli myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti eni­ten voit­to­ja na­pan­nut ra­vi­val­men­ta­ja. Hä­nen val­men­net­ta­van­sa voit­ti­vat yh­teen­sä upe­as­ti 133 ker­taa.

Tu­le­va­na per­jan­tai­na Po­ris­sa kil­pail­laan klo 18 al­ka­en. Ky­sei­set ra­vit ra­va­taan Win­ner’s Din­ner -tee­mal­la. Vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vään Po­rin Win­ner’s Din­ne­riin on kut­sut­tu kaik­kien Po­ris­sa vii­me vuon­na voit­ta­nei­den he­vos­ten omis­ta­jat yh­tei­sel­le il­lal­li­sel­le. Win­ner’s Din­ner vie­te­tään Po­rin ra­vi­ra­dan ra­vin­to­la­kat­so­mos­sa, jo­hon mait­ta­va il­lal­li­nen on ka­tet­tu­na.