Em­mää tiär, on­ko ta­vat en­nää tär­keit vai ei. Vai on­ko sil­lail, et jok­ku ta­vat o tär­keem­pii ko toi­set? Ei maa­seu­ru mu­ku­loil en­ne van­haa ope­tet­tu, et­tei lau­tast saa kal­lis­taa it­tees päi ei­kä veit­tii saa viär suu­huu. Ei tom­mo­sii asi­oit pi­ret­ty tär­kein. Ei oi­kee si­tä­kä, et suu täy­tyy pit­tää kii, ko pu­res­kel­lee ei­kä saa mais­kut­taa. Em muist, mil­lai suu pyh­jet­tii, ko ei ai­nas­ka mit­tää ser­vet­tei ol­lu.

Se ope­tet­tii, et kaik­kii vas­taa­tu­li­joit täy­tyy ter­veh­tii ja et mu­ku­lai täy­tyy ol hil­jaa, ko isot ih­mi­set puh­huu. Ai­ku­sii täy­ty tei­ti­tel, nin­ko jok­ku tei­tit­te­li van­hem­piis­ki ja var­sin­ki mum­muu ja tuf­faa. Flik­kai kuu­lu nii­jat ja poi­kai nos­taa klap­pu­lak­kii, ko sano ih­mi­sil päi­vää. It­tes­täs sel­vää oli, et­tei mis­sää saa­nu ri­vas­taa ja su­tat paik­koi. (Mut ny mää tun­nus­ta, et flik­ka­kamp­raa­ti kans jos­kus kraa­pit­tii sy­rä­me ku­vat ja kir­jai­met VL ja RK mai­to­la­va sei­nää. Ev vi­ä­lä­kä san, ketä ne tar­kot­ti.)

Sej jäl­kee o pal­jo vet vir­ran­nu Ko­ke­mä­je jo­jes. Ko nyte kat­te­lee ti­ä­vi­a­rui, ni joka pual näk­kee ka­ra­mel­li­pa­pe­reit ja tu­pa­ka tump­pei ja nes­tuu­kei. Moni mei­naa, et tu­pa­ka tum­pit o nin pi­ä­nii, et­tei ol väl­lii, misä ne o, mut oi­kees­ti ne o ai­ka ka­ma­lii. Ne ei mä­tän ikän ja ne o myr­kyl­lis­sii. Tu­pa­koist ne voi­tas vaik jät­tää poi­jes, ko ei ne pal­jo mit­tää su­a­rat.

Seki ti­ä­re­tää, et­tei van­ha koi­ra opi is­tu­maa. Ta­vat opi­taa jo mu­ku­lan ja ne o ai­ka py­sy­väi­sii. Su­a­mes ei pruu­kat puh­huu vi­a­rail ih­mi­sil ja jok­ku ul­ko­maa­lai­set luu­lee­ki, et me ol­laa ain kiuk­ku­sii. It­te me kat­to­taa, et sem­mo­sel o joku kruv­vi höl­läs, ko puh­huu vi­a­rail tur­ha päi­te. Jok­ku hy­äk­kää py­sä­keilt lin­ja­pii­li kyy­tii kat­to­ma­ti, kui mont sei­soo vi­ä­res var­too­mas voo­roos. Jok­ku ei saa mil­lää suus­tas sem­mos­sii pi­ä­nii sa­noi ko kii­tos ja an­teeks.

Mu mi­ä­lee­ni o jää­ny, kui mee äi­ti pyh­kes viäl van­hai­ko­ris la­vu­aa­ri syr­jät puh­taiks ja kui­viks, vaik­kei mei­nan­nu en­nää pys­tös pys­syy. Hän oli op­pi­nu, et­tei sut­tui jä­tet muit­te sii­vot­ta­vaks. Min­kä nu­a­ren op­pii, sev van­han tai­taa.