Sil­lai lau­lus sa­no­taa, vaik me sit tääl po­ri­lai­sit­tai pu­hu­taa­ki ha­just, niät kyl tu­a­mi hai­see sit hy­vält tai eh­kä jon­ku mi­ä­lest pa­hal­tak­ki. Mää tyk­kää ko­vas­ti tu­a­mest ja se hy­väst ha­just, vaik­ke stää si­säl tu­ak­ka, ko sihe tul­lee si­säl sa­ma­tiä kir­voi. Ul­ko­vaa­sii saa­ta jon­ku tu­a­me ok­sa tait­taa ja sa­ma­tiä klip­sast siin­nä­ki siit lat­va pois just niit­te kir­vai tak­kii, ko sil­lai o ai­ka­nas emän­tä­kou­lus jo nev­vot­tu tek­kee. Tääl tua mee aa­mu­se len­ki var­rel o ny vast ku­kin­ta par­haim­mil­las, vaik Tu­rust jo täs taan­no näy­tet­tii kuv­vaa kuk­ki­vist tu­a­mist. Ans kat­too sit tul­leek ny tänä vuan stää har­soo nii­hi ma­toi­nes? Ru­sa­koit oli ja muu­te us­seem­pi lii­pan­tees aa­mu­kar­van­teel ja mikä et­tei, ko nii kau­nis su­vi­ne sun­nun­tai­aa­mu oli­ki. Iha tyynt, au­rin­ko plo­sot­ti ja läm­pö­mit­ta­ri­ki näyt­ti yli kym­ment as­tet ja sää­ti­a­ro­tus lu­pas mah­rol­list hel­le­ra­ja yli­tyst. Jää näh­tä­väks se! Yät o erel­lee ol­lu ai­ka kyl­mii, vaik­kei täs iha pak­ka­sel näil seu­tuu ol käy­tyk­kä, mut siin ja siin.

Tuli täs mi­ä­lee mi­ä­lee et hal­luu kiit­tää hy­väst pal­ve­lust nii Ter­ra kas­sal min­nuu pal­vel­lut nu­art mi­äst, jos oli to­rel ai­nest eri­no­ma­seks sihe hom­maa jat­kos­ki, vaik tai­si ol ke­sä­ty­ä­hom­mis. Sa­mal­lai tref­fa­si Rus­ta si­ä­men­sei­näl nu­a­re har­jot­te­li­ja­po­ja, joka oli koht al­tis pal­ve­lee min­nuu, vaik­ke nii help­paa­mist siin tar­vin­nuk­ka. Poi­ka ker­to et al­kuu oli kaik­ki ol­lu hiuk­ka ha­ku­ses, mut muu­ta­ma vii­ko jäl­kee jo tun­tu iha pas­se­lilt joo­nilt. Sit viä poik­ke­si seu­ra­kun­na toi­mis­tos til­laa­mas tai so­pi­mas su­ku­hau­ra kun­nos­tuk­sest ja siäl kans nu­a­reh­ko nai­ne pal­ve­li tai sa­nos­ko oi­kee et eks­pi­dee­ras min­nuu sana täy­res mer­ki­tyk­ses. An­to föl­lii­ki kys­sei­sest as­jast hin­ta­ti­a­rot ja muuk­ki hoi­too liit­ty­vät as­jat pa­pe­ri­se­nak­ki. Sano koht hoi­ta­vas tyä sil kuu­lu­val ja nii vis­sii te­ki­ki, kos­ka pe­rus­ree­raus hau­ral oli teh­ty ja las­kun­ki jo täl­lä­si mak­suu. Soo suk­ke­laa mil­lai ih­mi­se mi­ä­li koht re­a­koi höö­ve­lii pal­ve­luu nii hy­väl mi­ä­lel. Kii­tok­se an­sait­tis kyl moni muu­ki pal­ve­lu­am­mat­ti­lai­ne, mut nää ny vii­meks omal koh­ral tul­leit. Tart­tee viä kyl oi­kee täs mai­nit se nu­a­ri po­ri­lai­ne opis­ke­li­ja­ki, joka värk­kää väi­tös­kir­jaa täst mee omast värt­tee­rat­ta­vast mur­teest kult­tuu­ri­te­kon. Hän­ki meit haas­ta­tel­ta­viis to­rel kuu­lus­te­li hi­a­no­tun­tei­ses­ti tar­kal kor­val ja oli viä tu­a­nu trah­tee­rii­ki fö­lis­säs, vis­siin­ki et ki­ä­le­kan­nat au­keis eh­taa mur­tei­see proh­taa­mis­see. Kii­tos!

Jää­ki­ak­ko ny täl­lää pef­fa­li­hak­set mel­kei puu­tuu mei­kä­läi­sel, ko liki päi­vit­täi o saa­tu jän­nät ot­te­luit. No ina tah­meeks o viä poi­kai peli jää­ny, mut eiks se siit sit ens vii­kol lähr kum­min­ki len­too us­ko­si nii ja toi­vo ny ai­na­ki. Kää­ri­jä mail­ma­laa­ju­se su­a­sio sii­vit­tä­män kah­ja siäl Tam­pe­reel pan­koo pa­ras­tas ja kan­nus­tak­koo su­a­ma­lai­sii ja yht­läi muik­ki an­si­oist.

Kaa­tu­neit­te muis­to­päi­vän täs ny toi­vo­ta kai­kil voi­mii ja sit taas ens viik­koo...

Ul­la Lei­no

po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos