Vai tu­pek­ra­pi­nat! Kaik­ki lu­ki­joist ei tair tun­tee tätä mei­kä­läist san­naa iha tar­peeks, niät klaa­raa stää ny hiuk­ka vaik esi­mer­ki oma­ses­ti lai­na­te om­maa pränt­tii­ni Poo­too­ra sa­na­kir­jast: ”Tu­pek­ra­pi­nat, pa­hat ol­ta­vat, ran­gais­tus tu­los­sa, käy­dä huo­nos­ti” ja se esi­merk­ki­lau­se viä: ”Tul­lee tu­pek­ra­pi­nat jol­sei tämä peli just lopu.”'

Nii,i, täm­möst tou­huu just tun­tuu nin­ko olis il­mas ja kah­ja ky­räi­lee mel­kei toi­ne tois­tas. Po­li­tiik­kaa täs ny sev­ver­ra fun­tee­ra­si, ko tyk­kää kuu­lus­tel ja kat­tel noit­te po­li­tik­ko­je ta­hi­mist tual erus­kun­nas ja muu­ten­ki mis iki­näk­kä yh­tee pää­se­vät ki­nas­tel­lee. Saas nähr ny sit kui kink­ki­ne syk­sy täst viä tul­lee, ko pää­se­vät it­te vik­ti­sii as­joi­hi kii?

No an­taa tom­mos­te fun­tee­raus­te ol ja men­nää et­tiip­päi, ko syk­sy tun­tuu täyt faart­tii tän las­keu­tu­va, vaik ny muu­ta­ma päi­vä o viä saa­tuk­ki ke­sä­ke­leist naut­tii. Osa vil­joist o tääl­lä­ki saa­tu sen­tää pui­tuu ai­na­ki veh­nä­pel­lot, mut oh­ra viä var­too pui­mu­ri tul­loo sää­ke­ris­ti kyl näin päi­vin? Pe­ru­na­vil­je­li­jä­ki o jo hiuk­ka nos­ta­nu, mut suu­ri osa o viä maas. Omast tre­ko­list sev­ver­ra et avo­maa­kurk­kuu tul­lu knaf­tim­mi ko en­ne, mut pit­kää kurk­kuu kyl iha hyvi ja koht sy­ä­tä­väks. Aa­mus­ti nou­kei vis­sii vii­mi­set säi­löt­tä­vät kur­kut lik­koo. Ke­sä­kur­pit­sa o ol­lu sa­to­sa ja erel­lee puk­kaa uut vaa, sa­mal­lai­ko pi­nat­ti­ki. Mitä enem­mä stää klip­sut, stää enem­mä se ver­soo ja sama tek­kee leh­ti­kaa­li­ki, joka su­per­ter­veel­li­sen kuu­lem­ma tart­tis kuu­luu yhä us­seem­ma ru­a­ka­va­li­koi­maa. No nua nu­a­ret o tul­lu pa­rem­mi si­nuiks se kans, ko me van­hat, joil soo uu­rem­pi tut­ta­vuus. Jaa ni, jo mont kert­taa ole mei­nan­nu iha täs jul­ki­ses­ti keh­huu tota si­li­koo­nist vit­ta­löö­ki­ku­a­ri­jaa. Jo­ka­ki­ki­ne kert­ta, ko tota val­ko­si­pu­lii kä­te­väs­ti sil ku­a­ri, fun­tee­raa et No­pel pal­kin­no olis se kek­si­jä an­sain­nu. Säi­lön­näs var­sin­ki ko tart­tee ku­a­rii niit kyn­sii pal­jo ni sil­lo oi­kee hu­a­maa ja an­taa ar­vo hy­vil ty­ä­vä­li­neil. Et hais viik­ko­tol­kul val­ko­si­pu­lilt, vaik ol­sit niit us­seem­ma ku­a­ri­nuk­ki. Voi hyvi ol et vi­äl­ki kä­te­väm­pi veh­je o ole­mas, mut­tem­mää tiär siit.

Ylei­sö­o­sas­tos vi­ri­tel­tii jo taas proh­taa­mist kran­nei kyt­tää­mi­sest, se iä­i­ku­ne ky­sy­mys, jon­ka ylä­pu­al olis pa­ras ol, mut joku kom­ment­ti ny kum­min­ki. Tääl meil­läp­päi ei ol kyl­lä­kä täm­möst har­mii ai­na­ka ti­a­to­ses­ti tul­lu kuu­loo. Täl­läi oma­ko­ti­a­su­jan ja ty­äu­ras ai­ka­naa teh­tyy jää ai­kaa päi­vit­täi sen­tää try­kit­täi pi­ha­kei­nus is­tu­mis­see ja mihi sää siin sil­mäs täl­läät, vä­ki­sin­ki tul­lee näh­neeks yht ja toist vaik­ket ina vert­taa kyt­tää. Sa­mal­lai tai­taa ol siäl kau­pun­kis­ki ai­na­ki su­vel, ko par­vek­keil vii­väh­ret­tää?? Esim. täs iha joje yli kat­tel­les o saa­tu ih­hail tar­mo­kast ta­loi pyk­kää­mist ja tre­ko­leit­te tek­koo. Ny sit jo syk­syl ru­a­hoo siäl näyt­tää ro­pot­ti leik­kaa­va, seki näk­kyy meil ei­kä si­ält ol tu­pek­ra­pi­noil meit sun­ka uh­kail­tu. Pi­re­tää hu­alt vaa omist as­joist...

Ul­la Lei­no

Po­ri­lai­nen mur­re­maa­ka­ri ja ko­ti­seu­tu­neu­vos