Tuli Jee­sus!

Tuli Jee­sus niin rak­kaak­si mul­le,

Hän­tä ku­kaan ei kor­va­ta voi.

Sitä tah­don nyt ker­toa sul­le

Ilon suu­ren hän syö­mee­ni toi.

Mik­si synk­kyys sun päi­vä­si peit­tää?

Vaik­ka Jee­sus sen va­lais­ta vois.

Saat taak­ka­si kaik­ki heit­tää,

Veri Jee­suk­sen pe­see ne pois.

Sy­dän sai­ras ja niin le­vo­ton,

Rau­han seu­ras­sa mes­ta­rin löy­tä­nyt on.

Kii­tos­vir­si soi sie­lus­sa lop­pu­ma­ton,

Voi­ma yk­sin ni­mes­sä Jee­suk­sen on.

Kii­tos kum­pu­aa

Kii­tos kum­pu­aa sy­dä­mes­tä,

Joka Jee­suk­sen löy­tä­nyt on.

Kii­tos kai­ku­vi huu­lil­la

Jo­kai­sen lap­sen, joka seu­ras­sa mes­ta­rin kul­ke­va on.

Kii­tos lois­ta­vi sil­mis­sä har­maa­hap­sen, joka elä­nyt to­dek­si Kris­tuk­sen on.

Kii­tos­lau­lu­hun ai­het­ta taas on ker­ran,

Sil­lä oom­me­han lap­sia tai­va­han her­ran.

Ru­not ovat Lei­la Lei­non ru­no­kir­jas­ta Ru­no­ja ja ru­kouk­sia.

Sa­ta­kun­nan Exo­dus­ryh­mä ry