STT

Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tos Et­la en­nus­taa, et­tä Suo­men met­sä­te­ol­li­suus, ra­ken­nu­sa­la ja pal­ve­lu­a­lat kas­va­vat en­si vuon­na. Asia il­me­nee tuo­rees­ta Et­lan toi­mi­a­la­koh­tai­ses­ta suh­dan­ne-en­nus­tees­ta.

Et­lan mu­kaan eni­ten kas­vua oli­si lu­vas­sa pal­ve­lu­a­loil­le, joi­den ar­von­li­säyk­sen lai­tos en­nus­taa kas­va­van en­si vuon­na 1,7 pro­sent­tia.

En­nus­teen mu­kaan pal­ve­lu­a­lois­ta kas­vai­si­vat eni­ten ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mis­toi­min­ta, ra­hoi­tus- ja va­kuu­tus­toi­min­ta sekä kiin­teis­tö- ja lii­ke-elä­män pal­ve­lut.

Koko kan­san­ta­lou­den ta­sol­la Et­la en­nus­taa en­si vuo­del­le 0,3 pro­sen­tin ar­von­li­säys­tä.

– Pal­ve­lui­den osuus koko ta­lou­den ar­von­li­säyk­ses­tä on niin suu­ri, et­tä ne kom­pen­soi­vat ja­los­tus­toi­mi­a­lo­jen su­pis­tu­mis­ta, sa­noo en­nus­te­pääl­lik­kö Päi­vi Puon­ti Et­lan tie­dot­tees­sa.

– Ko­ko­nai­suu­des­saan ar­von­li­säys ei vie­lä tänä vuon­na kas­va. Ku­lut­ta­jil­le suun­na­tut pal­ve­lut tu­ke­vat kui­ten­kin Suo­men ta­lout­ta en­si vuon­na.

Vaik­ka met­sä­te­ol­li­suus en­nus­teen mu­kaan kas­vaa­kin, ko­ko­nai­suu­des­saan te­ol­li­suus su­pis­tuu Et­lan ar­vi­on mu­kaan kes­ki­mää­rin 2,2 pro­sent­tia en­si vuon­na. Ke­hi­tys­tä se­lit­tää Et­lan mu­kaan maa­il­man­ta­lou­den ta­va­no­mais­ta hei­kom­pi kas­vu.

Et­la en­nus­taa Suo­men ra­ken­nu­sa­lal­le va­ro­vais­ta 0,9 pro­sen­tin kas­vua en­si vuo­dek­si. Muu­tos on mer­kit­tä­vä ver­rat­tu­na ku­lu­vaan vuo­teen, jol­le Et­la en­na­koi alal­le 7 pro­sen­tin ti­pu­tus­ta vuo­des­ta 2022.