STT

Inf­laa­tio kiih­tyi hei­nä­kuus­sa ke­sä­kuus­ta muun mu­as­sa asun­to­lai­no­jen kes­ki­ko­ron nou­sun vuok­si, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Ku­lut­ta­ja­hin­to­jen vuo­si­muu­tos oli hei­nä­kuus­sa 6,5 pro­sent­tia, kun se oli ke­sä­kuus­sa 6,3 pro­sent­tia.

Vuo­den ta­kai­ses­ta ajan­koh­das­ta ku­lut­ta­ja­hin­to­ja nos­ti asun­to­lai­no­jen kor­ko­jen li­säk­si ku­lu­tus­luot­to­jen kor­ko­jen ja säh­kön hin­nan nou­su. Hin­to­jen nou­sua taas hil­lit­si ben­sii­nin, die­se­lin ja osa­ke­huo­neis­to­jen hal­pe­ne­mi­nen.