Tomi Si­ren / STT

HIFK pet­ra­si ase­maan­sa jää­kie­kon Lii­gan kes­ki­kas­tis­sa, kun se löi Äs­sät ko­ti­hal­lis­saan 3–0. HIFK on­nis­tui nyt jo kym­me­nen­nes­sä pe­räk­käi­ses­sä ot­te­lus­sa pis­te­saa­lis­tuk­ses­sa, sa­mal­la po­ri­lais­ten nel­jän pe­lin mit­tai­nen voit­to­put­ki kat­ke­si.

–  Ei mil­lään saa­tu esi­tys­tä sel­lai­sek­si, et­tä ol­tai­siin jo­tain an­sait­tu. Ei mis­sään vai­hees­sa saa­tu kun­nol­la haas­tet­tua HIFK:ta, Äs­sien vas­tuu­val­men­ta­ja Kar­ri Kivi har­mit­te­li.

Al­ku su­jui HIFK:lta kuin unel­ma ja avaus­jak­sos­ta muo­dos­tui yk­si sen kau­den par­hais­ta eris­tä. Näp­pä­rä syöt­tö Ii­ro Pa­ka­ri­sel­ta maa­lin ta­kaa ja Roni Hir­vo­sel­ta lai­das­ta avit­ti­vat Kris­ti­an Ve­sa­lai­sen ja Ju­lius Nät­ti­sen vii­meis­te­le­mään isän­nil­le 2–0-joh­don al­ta seit­se­män mi­nuu­tin.

HIFK-luot­si Vil­le Pel­to­sen sa­das pää­val­men­ta­ma lii­ga­pe­li su­jui jat­kos­sa­kin hel­sin­ki­läis­ten ko­men­nos­sa, mut­ta sii­tä iso an­sio kuu­lui lois­to­tor­jun­toi­hin ve­ny­neel­le maa­li­vah­ti Roo­pe Ta­po­sel­le.

Hel­sin­ki­läi­set pää­si­vät vie­rai­taan use­am­min ha­ke­maan maa­lia yli­voi­mal­la, mut­ta eri­kois­ti­lan­ne­pe­laa­mi­ses­sa po­ri­lai­set pär­jä­si­vät ta­sa­ver­tai­ses­ti.

Ta­po­sel­le, 21, ky­sees­sä oli kau­den kol­mas nol­la­pe­li ja jo kah­dek­sas pe­räk­käi­nen peli, jos­sa hän ura­koi aloit­t­ta­va­na vah­ti­na.

–  Hy­vät on fii­lin­git ja jen­gis­sä buu­gi. Tun­tuu, et­tä kai­kil­la on it­se­luot­ta­mus kor­ke­am­mal­la, kun ver­taa al­ku­kau­teen, HIFK:n Ta­po­nen my­häi­li.