Vil­le Vää­nä­nen / STT

Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes sel­vit­ti en­sim­mäi­se­nä jouk­ku­ee­na tien­sä nel­jän par­haan jouk­koon jää­kie­kon NHL:n pu­do­tus­pe­leis­sä. Ca­ro­li­na voit­ti New Jer­sey De­vil­sin maa­lein 3–2 jat­ko­a­jal­la ja se­lät­ti New Jer­seyn ot­te­lu­sar­jas­sa voi­toin 4–1.

Ca­ro­li­nan voit­to­maa­lin vii­meis­te­li Jes­per Fast ja suo­ma­lais­hyök­kää­jä Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi syöt­ti osu­man. Maa­li mer­kit­tiin en­sin Kot­ka­nie­men ni­miin. Kot­ka­nie­mi lau­koi maa­li­ti­lan­tees­sa kie­kon yli­voi­mal­la koh­ti New Jer­seyn sveit­si­läis­maa­li­vah­ti Aki­ra Schmi­diä ja maa­lin edes­sä ol­lut Fast oh­ja­si kie­kon si­sään. Jat­ko­ai­kaa oli pe­lat­tu maa­lin syn­ty­es­sä 7.09.

Kot­ka­nie­men ni­miin mer­kit­tiin al­ku­jaan myös Ca­ro­li­nan avaus­maa­li, mut­ta se muu­tet­tiin myö­hem­min Jac­cob Sla­vi­nin osu­mak­si. Maa­lis­sa Sla­vin lau­koi si­ni­vii­van tun­tu­mas­ta koh­ti maa­lia ja kiek­ko näyt­ti en­sin osu­van Kot­ka­nie­men mai­laan. Osu­ma toi Ca­ro­li­nan ta­soi­hin toi­ses­sa eräs­sä.

Ca­ro­li­nan suo­ma­lai­sis­ta Se­bas­ti­an Aho jäi ot­te­lus­sa pis­teit­tä. Jes­se Pul­ju­jär­vi oli toi­sen ot­te­lun pe­räk­käin kat­so­mos­sa ja Teu­vo Te­rä­väi­nen puo­les­taan kun­tou­tuu yhä kä­si­leik­kauk­ses­ta, mut­ta hel­sin­ki­läi­nen on pa­lan­nut har­joi­tuk­siin jo luis­te­le­maan. Suo­ma­lais­maa­li­vah­ti Ant­ti Raan­ta oli toi­pu­nut sai­ras­tu­mi­ses­ta ja oli toi­se­na maa­li­vah­ti­na Fre­de­rik An­der­se­nin pe­la­tes­sa.

New Jer­seyn suo­ma­lais­hyök­kää­jä Erik Hau­la pe­la­si ot­te­lus­sa lä­hes 15 mi­nuut­tia ja jäi te­ho­pis­teit­tä. Hau­la tus­kin liit­tyy Suo­men jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een MM-ryh­mään, sil­lä po­ri­lai­sen so­pi­mus New Jer­seyn kans­sa päät­tyi.

Ca­ro­li­na koh­taa seu­raa­vak­si voit­ta­jan ot­te­lu­sar­jas­ta To­ron­to Map­le Le­afs–Flo­ri­da Pant­hers, jota Flo­ri­da joh­taa voi­toin 3–1.