Min­ja Vii­ta­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Dal­las Stars on päi­hit­tä­nyt 8–2-tu­lok­sel­la ot­te­lua isän­nöi­neen Min­ne­so­ta Wil­din. Dal­la­sin puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen nap­pa­si yh­teen­sä kol­me syöt­tö­pis­tet­tä, kun Roo­pe Hintz syöt­ti ker­ran.

En­sim­mäi­sen syöt­tö­pis­teen­sä Heis­ka­nen ke­rä­si ot­te­lun en­sim­mäi­ses­tä maa­lis­ta, jon­ka Joe Pa­vels­ki lau­koi yli­voi­man tur­vin heti pe­lin en­sim­mäi­sen mi­nuu­tin ai­ka­na.

Pe­lin ah­ke­rim­mat maa­lin­te­ki­jät oli­vat Dal­la­sin Ja­son Ro­bert­son ja Wy­att Johns­ton, jot­ka mo­lem­mat osui­vat Min­ne­so­tan verk­koon kah­des­ti. Ro­bert­son teki kol­man­nen erän kol­men en­sim­mäi­sen mi­nuu­tin ai­ka­na kak­si yli­voi­ma­maa­lia. Tä­män jäl­keen Johns­ton vii­meis­te­li täh­tien voi­ton vie­lä ali­voi­ma­maa­lil­la.

Min­ne­so­ta on­nis­tui saa­maan kie­kon Dal­la­sin maa­li­vah­ti Jake Oet­tin­ge­rin ohi vie­lä kah­des­sa en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä, mut­ta vii­mei­ses­sä eräs­sä Star­sien maa­li py­syi kos­ke­mat­to­ma­na. Oet­tin­ger tor­jui yh­teen­sä 23 ker­taa.