Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Suo­ma­lais­maa­li­vah­deis­ta Det­roit Red Wing­sin Vil­le Hus­so, Nash­vil­le Pre­da­tor­sin Juu­se Sa­ros ja Buf­fa­lo Sab­re­sin Uk­ko-Pek­ka Luuk­ko­nen tor­jui­vat jouk­ku­eil­leen voi­tot jää­kie­kon NHL:ssä.

Hus­so tor­jui 28 ker­taa, kun Red Wings voit­ti ko­to­naan San Jose Shark­sin jat­ko­a­jal­la 3–2. Sa­ros eh­ti kie­kon tiel­le 32 ker­taa 2–1-ko­ti­voi­tos­sa Win­ni­peg Jet­sis­tä ja Luuk­ko­nen 25 ker­taa 5–3-vie­ras­voi­tos­sa St. Lou­is Blu­e­sis­ta. Sa­ros va­lit­tiin ot­te­lun kol­mos­täh­dek­si.

Pre­da­tors on voit­ta­nut nel­jä tuo­rein­ta ko­ti­ot­te­lu­aan.

–  On hie­noa huo­ma­ta, mil­tä jouk­ku­eem­me näyt­tää, kun pe­laam­me oi­ke­al­la ta­val­la, Pre­da­tor­sin pää­val­men­ta­ja John Hy­nes sa­noi NHL:n ko­ti­si­vuil­la.

Sa­ros on pe­lan­nut hie­non kau­den, mis­tä on to­dis­tee­na, et­tä hän on Co­lo­ra­do-hyök­kää­jä Mik­ko Ran­ta­sen kans­sa ai­noa suo­ma­lais­pe­laa­ja hel­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä NHL:n täh­dis­tö­ot­te­lus­sa.

Barkoville kaksi syöttöpistettä

Suo­ma­lais­pe­laa­jis­ta maa­lin­te­os­sa on­nis­tui­vat Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen Art­tu­ri Leh­ko­nen ja Phi­la­delp­hia Fly­er­sin Ras­mus Ris­to­lai­nen.

Leh­ko­nen teki Suo­men ai­kaa var­hain kes­ki­viik­ko­na kau­den 15. osu­man­sa ko­ti­pe­lis­sä Was­hing­ton Ca­pi­tal­sia vas­taan, kun hän vii­meis­te­li avau­se­räs­sä 1–0-lu­ke­mat maa­lin edes­tä. Leh­ko­nen on ke­rän­nyt kau­den 43 ot­te­lus­saan pis­teet 15+19=34.

Leh­ko­sen osu­maan an­toi syö­tön Nat­han Mac­Kin­non, jol­le pis­te oli NHL:n run­ko­sar­jas­sa uran 700:s. Ava­lanc­he vei ot­te­lun ni­miin­sä 3–2 ja lii­tää kuu­den pe­lin voit­to­put­kes­sa.

Fly­ers-puo­lus­ta­ja Ris­to­lai­nen teki maa­lin lä­hel­tä kau­den toi­sen osu­man­sa ko­ti­pe­lis­sä Los An­ge­les King­siä vas­tan. Osu­ma syn­tyi toi­ses­sa eräs­sä ja vei Fly­er­sin 3–2-joh­toon. Kings voit­ti kamp­pai­lun jat­ko­a­jal­la 4–3.

Flo­ri­da Pant­her­sin Alek­san­der Bar­kov ke­rä­si kak­si syöt­tö­pis­tet­tä vie­ras­pe­lis­sä Pit­ts­burgh Pen­guin­sia vas­taan. Ko­ti­jouk­kue Pen­guins voit­ti ot­te­lun jat­ko­a­jal­la 7–6. Bar­kov on pe­lan­nut ku­lu­van kau­den yli pis­te per peli -tah­dis­sa, sil­lä hän on saa­lis­ta­nut 40 ot­te­lus­saan te­hot 13+30=43.