STT

Jal­ka­pal­lon pe­laa­ja­yh­dis­tys­ten kat­to­jär­jes­tö FIFP­ro toi­voo, et­tei MM-lop­pu­tur­nauk­sia jär­jes­tet­täi­si enää tal­vi­ai­kaan suur­ten lii­go­jen sar­ja­kau­sien kes­kel­lä. Kiel­tei­nen kan­ta käy il­mi FIFP­ron tors­tai­na ko­ti­si­vuil­laan jul­kai­se­mas­ta sel­vi­tyk­ses­tä, joka kos­ki lop­pu­vuo­des­ta jär­jes­tet­tyä Qa­ta­rin mies­ten MM-tur­naus­ta.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan Qa­ta­rin MM-ki­sat vah­vis­ti­vat FIFP­ron pe­lot pe­laa­jien pa­lau­tu­mi­sa­jan pie­ne­ne­mi­ses­tä ja sa­mal­la louk­kaan­tu­mis­ris­kin kas­vus­ta. FIFP­ron pää­sih­tee­ri Jo­nas Baer-Hof­f­mann sa­noi BBC:lle, et­tei tal­vi­ai­kaan pe­lat­ta­vien MM-ki­so­jen "pi­täi­si ol­la var­tee­no­tet­ta­va vaih­to­eh­to ke­nel­le­kään".

FIFP­ron mu­kaan tal­vi­tur­naus voi­si tul­la ky­see­seen vain, jos kan­sal­li­set lii­gat muut­tai­si­vat sar­ja­jär­jes­tel­mi­ään ko­val­la kä­del­lä. Uu­si lop­pu­vuo­des­ta pe­lat­ta­va mies­ten MM-tur­naus saat­taa tul­la ajan­koh­tai­sek­si, jos Sau­di-Ara­bia ha­kee vuo­den 2030 ki­so­ja.