STT

Lau­an­tai­na päät­ty­neen jää­kie­kon Lii­gan run­ko­sar­jan maa­li­ku­nin­kuus mat­ka­si Jy­väs­ky­lään, kun JY­Pin ka­na­da­lais­hyök­kää­jä Reid Gar­di­ner peit­to­si ku­nin­kuus­tais­tos­sa maan­mie­hen­sä, HPK:n Mic­ha­el Jo­lyn osu­min 27–25. Hon­ka­vaa­ra-pal­kin­non po­kan­nut Gar­di­ner kir­ja­si sa­mal­la hie­man yl­lät­tä­vää ti­las­to­his­to­ri­aa: hä­nes­tä tuli vas­ta toi­nen Lii­gan tai SM-lii­gan ka­na­da­lai­nen maa­li­ku­nin­gas, ker­too Lii­ga si­vuil­laan.

Kau­des­ta 1975–76 al­ka­neen lii­ga­his­to­ri­an ai­em­pi ka­na­da­lai­nen maa­li­ku­nin­gas näh­tiin kau­del­la 1997–98, kun Sai­Pa-suu­ruus Dale McTa­vish vii­meis­te­li 25 maa­lia. SM-sar­jas­sa ka­na­da­lais­pe­laa­ja oli maa­li­ah­nein kau­del­la 1964–65, kun HIFK:ssa pe­lan­nut Ge­rald Sul­li­van ta­koi 20 maa­lia 18 ot­te­lus­sa.

Gar­di­ner, 27, teki maa­leis­taan 20 ta­sa­ken­täl­li­sin ja on­nis­tui vii­des­ti yli­voi­ma­ti­lan­teis­sa ja kah­des­ti ali­voi­mal­la. Ti­lil­le ker­tyi li­säk­si kuu­si voit­to­maa­lia, joil­la hän ja­koi ti­las­ton kär­ki­si­jan yh­des­sä Lu­kon Ju­lius Mat­ti­lan kans­sa.

JYP-pe­laa­ja on voit­ta­nut run­ko­sar­jan maa­li­ku­nin­kuu­den ai­kai­sem­min kah­des­ti. Ris­to Kur­ki­nen voit­ti vuon­na 1987 ja Ju­lius Nät­ti­nen 2020.