Ari An­te­roi­nen / STT

Rau­man Luk­ko ja Hä­meen­lin­nan Pal­lo­ker­ho sai­vat kun­ni­an ava­ta tä­män kau­den lii­ga­pe­lit. Rau­mal­la ei elä­mää suu­rem­paa kamp­pai­lua näh­ty, ja pai­koin var­sin se­ka­van pe­lin vei vie­ras­jouk­kue maa­lein 2–1.

Avaus­maa­lis­ta vas­ta­si en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä Lu­kon Pont­hus Wes­ter­holm soo­lol­laan, mut­ta ot­te­lun lo­put osu­mat mer­kit­tiin HPK:lle.

Toi­ses­sa eräs­sä Da­nick Mar­tel yl­lät­ti yli­voi­mal­la nol­la­kul­ma­ve­dol­laan Lu­kon maa­lil­la pe­lan­neen Da­niel Le­be­def­fin, jol­la on HPK-taus­taa.

Kol­man­nes­sa eräs­sä ko­ke­mus nou­si esiin, kun HPK:n 38-vuo­ti­as hyök­kää­jä Ant­ti Pihlst­röm lau­koi rat­kai­sun rys­ty­ku­dil­la. Maa­lin alus­ti Sa­mu­li Aal­to­nen hie­nol­la lät­ty­syö­töl­lä.

Luk­ko yrit­ti lo­pus­sa vie­lä il­man maa­li­vah­tia, mut­ta ei pääs­syt kun­non te­ko­pai­koil­le.

– Pe­la­sim­me fik­sun vie­ras­pe­lin. Meil­tä hyvä al­ku, jon­ka jäl­keen pun­tit ta­soit­tui­vat. Sit­ten tais­te­lim­me pis­teis­tä, Pihlst­röm tii­vis­ti.

Rys­ty­lau­kaus on kuu­lem­ma ol­lut en­nen­kin Pihlst­rö­min sa­lai­nen ase.

– Toi­vot­ta­vas­ti toi­mii täl­lä­kin kau­del­la.

HPK:ta ei ole kau­he­an ylös en­nak­ko­kaa­vai­luis­sa ar­vi­oi­tu.

– Tämä oli tär­keä peli meil­le, kun pää­sim­me näyt­tä­mään, et­tä pär­jääm­me. Täs­tä on hyvä jat­kaa, Pihlst­röm to­te­si.