Ari An­te­roi­nen / STT

Vii­me ai­koi­na to­del­la ala­vi­rei­ses­ti pe­lan­nut Rau­man Luk­ko näyt­tää jää­kie­kon Lii­gan run­ko­sar­jan päät­ty­es­sä ka­dot­ta­neen niin maa­li­vai­nun­sa, syöt­tö­tark­kuu­ten­sa kuin peli-ilon­sa­kin. En­nen tors­tain Ju­ku­rit-pe­liä Luk­ko oli kah­dek­sas­sa vii­me pe­lis­sään ot­ta­nut vain yh­den kol­men pis­teen voi­ton, sen­kin niu­kas­ti Sai­Pas­ta 1–0.

Voit­to tors­tai­na oli­si var­mis­ta­nut Lu­kol­le run­ko­sar­jan kol­man­nen si­jan. Myös Ju­ku­rit ha­mu­si pis­tei­tä ja paik­kaa kym­me­nen sak­kiin.

Lu­kon tus­ka jat­kui, ja vie­raat vei­vät tär­ke­ät pis­teet Mik­ke­liin 2–1-voi­tol­la. Ju­ku­rit teki tar­vit­ta­vat maa­lit toi­ses­sa eräs­sä Oli­ver Lar­se­nin ja Pek­ka Jor­ma­kan toi­mes­ta. Lu­kon Ot­to Som­pin te­ke­mä ka­ven­nus pää­tö­se­räs­sä oli lä­hin­nä kos­meet­ti­nen.

– Tu­lim­me ko­vaan paik­kaan aja­tuk­sel­la "voit­to tai kuo­le­ma". Saa­tiin lupa hen­git­tää ja nyt läh­de­tään Vaa­san kaut­ta Ou­luun. Olen yl­peä tais­te­lus­tam­me ja Mar­kus Ruu­su pe­la­si maa­lil­la hy­vän pe­lin, näki Ju­ku­rien Jes­per Pii­tu­lai­nen.

– Me­kin näim­me Lu­kon tah­meu­den ja tus­kan, mut­ta ei mi­tään mei­dän voi­tos­ta pois.

Lu­kon huol­ta­ja­le­gen­da Sep­po Hur­met­ta muis­tet­tiin ot­te­lus­sa use­aan ot­tee­seen. Yli 50 vuot­ta Lu­kos­sa hää­ri­nyt "Sepi" lo­pet­taa tä­hän kau­teen. Mies oli­si an­sain­nut ko­ti­jouk­ku­eel­ta pa­rem­paa pe­liä.