Min­ja Vii­ta­nen / STT

Ko­ri­pal­lon NBA:ssa Lau­ri Mark­ka­sen täh­dit­tä­mä Utah Jazz jäi toi­sek­si Pho­e­nix Sun­sil­le var­hain per­jan­tai­aa­mu­na Suo­men ai­kaa. Ot­te­lu päät­tyi pho­e­ni­xi­lais­ten isän­tien hy­väk­si 129–115.

Mark­ka­nen pus­sit­ti pal­loa 22 pis­teen edes­tä ja oli lu­ke­mal­la jouk­ku­een­sa ah­ke­rin pis­teen­te­ki­jä. Pho­e­ni­xin pai­das­sa pe­laa­vat Ke­vin Du­rant ja Brad­ley Beal yl­si­vät kui­ten­kin vie­lä kor­ke­am­mal­le, sil­lä he heit­ti­vät 31 ja 30 pis­tet­tä.

Le­vy­pal­lo­ja Mark­ka­nen ti­las­toi it­sel­leen vii­si, ja kol­men pis­teen heit­to­ja suo­ma­lai­nen na­kut­ti ti­lil­leen kak­si.

Suns siir­tyi joh­to­a­se­maan heti ot­te­lun en­sim­mäi­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä. Jazz on­nis­tui ki­ri­mään vä­liä hie­man pie­nem­mäk­si, mut­ta vii­mei­sel­le nel­jän­nek­sel­le läh­det­tiin lä­hes 20 pis­teen erol­la.

Jazz on voit­ta­nut edel­li­sis­tä kym­me­nes­tä ot­te­lus­taan nel­jä.

NBA-ko­ri­pal­lo­lii­gan täh­dis­tö­ot­te­lu jää tänä vuon­na Mark­ka­sel­ta vä­liin, mut­ta suo­ma­lai­nen huip­pu­heit­tä­jä näh­dään kui­ten­kin In­di­a­na­po­li­sis­sa vie­tet­tä­väs­sä täh­dis­tö­vii­kon­lo­pus­sa. Lii­ga jul­kis­ti jo al­ku­vii­kos­ta me­di­as­sa ker­ro­tun tie­don Mark­ka­sen osa­no­tos­ta kol­men pis­teen heit­to­ki­saan.