STT

Tee­mu Puk­ki 2019, Lu­kas Hra­dec­ky 2020 ja Mat­ti Mat­ts­son 2021 saa­vat tä­nään seu­raa­jan, kun Vuo­den ur­hei­li­ja jul­kis­te­taan Hel­sin­gin jää­hal­lis­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Ur­hei­lu­gaa­las­sa.

Vii­me vuo­den me­nes­ty­jiin lu­keu­tui­vat esi­mer­kik­si kol­me mi­ta­lia Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­sis­sa hiih­tä­nyt Ii­vo Nis­ka­nen, ral­li­au­toi­lun maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut Kal­le Ro­van­pe­rä ja ko­ri­pal­lon NBA:n täh­tien jouk­koon nous­sut Lau­ri Mark­ka­nen, joka esiin­tyi eduk­seen myös EM-kil­pai­luis­sa.

Vuo­den ur­hei­li­ja va­li­taan Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain lii­ton jä­sen­ten ää­nes­tyk­sel­lä. Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jat va­lit­se­vat myös Vuo­den val­men­ta­jan ja Vuo­den jouk­ku­een.

Kel­lo 18 al­ka­vas­sa Ur­hei­lu­gaa­las­sa jul­kis­te­taan myös usei­ta mui­ta pal­kin­non­saa­jia gaa­lan omis­sa pal­kin­to­ka­te­go­ri­ois­sa.

Viime vuoden menestyjiin lukeutuu esimerkiksi kolme mitalia Pekingin olympialaisissa hiihtänyt Iivo Niskanen.

Viime vuoden menestyjiin lukeutuu esimerkiksi kolme mitalia Pekingin olympialaisissa hiihtänyt Iivo Niskanen.

Markku Ulander / LEHTIKUVA