Ari An­te­roi­nen / STT

Lau­an­tai-il­ta, täy­si tupa ja kau­den nel­jäs Luk­ko–Äs­sät-der­by. Sii­nä her­kul­li­set läh­tö­koh­dat il­lan ot­te­luun Rau­mal­la.

Ot­te­lus­sa riit­ti vauh­tia ja leh­te­reil­lä tun­nel­maa, vaik­ka mi­tään maa­li-ilot­te­lua ei tar­jot­tu­kaan. Lau­an­tain ot­te­lus­sa men­tiin voit­to­maa­li­ki­saan saak­ka en­nen kuin voit­ta­ja saa­tiin sel­vil­le.

Rank­ka­reis­sa Äs­sis­tä on­nis­tui­vat Will Gra­ber ja Ee­mil Er­holtz, kun Lu­kol­ta vain Josh Kest­ner. Näin Äs­sil­le nap­sah­ti nel­jäs voit­to­pe­li put­keen tu­lok­sel­la 1–2 (vl).

Var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la Äs­sien maa­lis­ta vas­ta­si Ian McCos­hen, joka pää­si jää­hyl­tä pa­lat­tu­aan lä­pi­a­joon Gra­be­rin oi­val­ta­vas­ta heit­täy­ty­mis­syö­tös­tä. Lu­kon ta­soi­tuk­ses­ta vas­ta­si Hen­ri Iko­nen hir­vit­tä­väl­lä mäl­lil­lä. Iko­sen maa­lin syöt­ti pää­ty­lai­doi­tuk­sen kaut­ta lä­pi­mur­to­kaut­taan pe­laa­va nuo­ri puo­lus­ta­ja Kal­le Er­vas­ti, 19. Hä­nen te­hon­sa näyt­tä­vät nyt 2+4.

–  On­han noi­ta ti­lan­tei­ta käy­ty läpi, et­tä lyö­dään kiek­ko no­pe­as­ti pois omis­ta, Er­vas­ti kom­men­toi syöt­töä.

Er­vas­ti ke­hui hal­lin tun­nel­maa, mut­ta ei ol­lut tyy­ty­väi­nen Lu­kon suo­ri­tuk­seen.

Er­vas­ti on kui­ten­kin na­pan­nut pe­li­pai­kan hy­vil­lä ot­teil­laan.

–  Kyl­lä pe­laa­mi­nen hie­nol­ta mais­tuu. On mu­ka­va pis­tää Lu­kon lii­ga­pai­ta pääl­le.