Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Jal­ka­pal­loi­lun Qa­ta­rin MM-lop­pu­tur­nauk­sen C-loh­ko al­koi tiis­tai­na jymy-yl­lä­tyk­sel­lä. Sau­di-Ara­bia ai­heut­ti yh­den suu­rim­mis­ta yl­lä­tyk­sis­tä la­jin ar­vo­ki­sa­his­to­ri­as­sa voi­tet­tu­aan Lu­sai­lis­sa C-al­ku­loh­kos­sa Ar­gen­tii­nan 2–1.

Sau­di-Ara­bi­an maa­lit te­ki­vät toi­sen puo­li­a­jan alus­sa 48. mi­nuu­til­la Sa­leh al-Sheh­ri ja 53. mi­nuu­til­la Sa­lem al-Daw­sa­ri. Näin Sau­di-Ara­bia kään­si pe­lin it­sel­leen vii­des­sä mi­nuu­tis­sa.

Var­sin­kin al-Daw­sa­rin kau­ko­lau­kaus oli näyt­tä­vä tek­ni­nen suo­ri­tus. Sau­di-Ara­bia tur­va­si joh­to­a­se­man­sa kyp­säs­ti puo­lus­ta­en.

Jouk­ku­een­sa kap­tee­ni Li­o­nel Mes­si oli lau­ko­nut Ar­gen­tii­nan 1–0-joh­toon 10. mi­nuu­til­la ran­gais­tus­pot­kus­ta.

Mes­sin rank­ka­ri si­ne­töi­tyi lo­pul­ta VAR-vi­de­o­tuo­mi­on pe­rus­teel­la. Edel­tä­nees­sä ti­lan­tees­sa Ar­gen­tii­nan Leon Pa­re­des oli kaa­tu­nut ken­tän pin­taan, ja Sau­di-Ara­bi­an jouk­ku­ees­ta Saud Ab­dul­ha­mi­din kat­sot­tiin syyl­lis­ty­neen rik­kee­seen, joka ai­heut­ti ran­gais­tus­pot­kun.

Mes­si lau­koi pal­lon eleet­tö­mäs­ti va­sem­paan ala­nurk­kaan har­hau­tet­tu­aan Sau­di-Ara­bi­an maa­li­vah­din Mo­ham­med al-Owai­sin vas­tak­kai­seen suun­taan.

Paitsiomaalit Argentiinan turma

En­sim­mäi­sel­lä puo­li­a­jal­la pal­lo ek­syi Sau­di-Ara­bi­an maa­liin kak­si muu­ta­kin ker­taa, mut­ta Mes­sin li­sä­o­su­ma ja Lau­ta­ro Mar­ti­ne­zin lä­pi­a­jos­ta lau­ko­ma maa­li hy­lät­tiin pait­si­oi­na.

Ar­gen­tii­na on kuu­lu­nut lop­pu­tur­nauk­sen suu­rim­piin mes­ta­ri­suo­sik­kei­hin, sil­lä se oli pe­lan­nut en­nen MM-ki­so­ja 36 ot­te­lua pe­räk­käin il­man tap­pi­o­ta.

Ar­gen­tii­nal­la on tai­pu­mus käyn­nis­tyä MM-ki­sois­sa hi­taas­ti. Se hä­vi­si hal­lit­se­va­na maa­il­man­mes­ta­ri­na Ita­li­an MM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa 1990 avau­sot­te­lun­sa Ka­me­ru­nil­le. Lo­pul­ta Ar­gen­tii­na yl­si MM-Ita­li­as­sa fi­naa­li­pe­liin saak­ka.

Qa­ta­ris­sa C-al­ku­loh­kon myö­hem­mäs­sä ot­te­lus­sa koh­taa­vat tä­nään Mek­si­ko ja Puo­la. Ar­gen­tii­na koh­taa MM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa seu­raa­vak­si Mek­si­kon lau­an­tai­na.