Tuo­re Suo­men­mes­ta­ri Po­rin Na­ru­ke­rä saa­puu Po­rin kaup­pa­to­ril­le lau­an­tai­na kel­lo 14.30. Fa­neil­la on ti­lai­suus ta­va­ta ur­hei­li­joi­ta ja ot­taa hei­dän kans­saan yh­teis­ku­via.

Po­rin Na­ru­ke­räl­lä on to­ril­la myös Pop Up telt­ta, jos­sa myy­dään uu­sia mes­ta­ruus­tuot­tei­ta kel­lo 11.00-15.30.

Vi­ral­lis­ta to­ri­ta­pah­tu­maa Na­ru­ke­rä ei jär­jes­tä re­surs­si­syis­tä. Pu­heen­joh­ta­ja Jani Rauk­ko ker­too, et­tä lau­an­tai on kui­ten­kin odo­tet­tu päi­vä.

– Kyl­lä jouk­kue toi­voo, et­tä to­ri­päi­vä­nä vä­keä tu­li­si hei­tä mor­jens­taa­maan.