Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Jää­kiek­ko­lii­gan run­ko­sar­jan yk­kös­paik­kaa ha­mu­a­va Tap­pa­ra pa­la­si per­jan­tai­sen tap­pi­on jäl­keen voit­to­jen tiel­le, kun kir­ves­rin­nat kaa­toi­vat lä­hes tä­pö­täy­des­sä Tam­pe­reen aree­nas­sa Äs­sät 5–4.

Tap­pa­ra tai­pui per­jan­tai­na Vaa­sas­sa Spor­til­le 5–6, ja sa­man­lai­nen maa­li­tah­ti jat­kui myös Äs­siä vas­taan. Tap­pa­ra kar­ka­si avau­se­räs­sä jo 3–0-joh­toon, mut­ta pa­ta­pai­dat nou­si­vat hie­man var­kain maa­lin pää­hän en­nen erä­tau­koa.

Äs­sät kamp­pai­li ot­te­lus­sa vim­ma­tus­ti ja ki­pu­si vie­lä kah­teen ot­tee­seen maa­lin pää­hän, mut­ta Valt­te­ri Ke­mi­läi­sen yli­voi­ma­ku­ti ta­ka­si lo­pul­ta kir­ves­rin­noil­le kol­me pis­tet­tä. Nor­ja­lais­hyök­kää­jä Phi­lip Gra­nath is­ki ko­ti­jouk­ku­eel­le kak­si osu­maa, kon­ka­ri­sent­te­ri Pet­ri Kon­ti­o­la roh­mu­si te­hot 0+4.

Tap­pa­ra nou­si voi­tol­la pis­teen pää­hän Lii­gan kär­ki­pai­kal­la ma­jai­le­vas­ta pai­kal­lis­vas­tus­ta­jas­taan Il­vek­ses­tä. Run­ko­sar­jan voit­to on kir­ves­rin­to­jen omis­sa kä­sis­sä, sil­lä Tap­pa­ral­la on run­ko­sar­jaa jär­jel­lä vie­lä seit­se­män ot­te­lua ja Il­vek­sel­lä enää vii­si.

Äs­sil­le tap­pio oli kir­ve­le­vä. Po­ri­lais­jouk­kue on täl­lä het­kel­lä pu­do­tus­pe­li­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la 11. si­jal­la.